Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen (www.kwaliteitskaderspoedzorgketen.nl) is een landelijk kader...

Het geldende StrokeNet-protocol met regionale afspraken rondom de IAT-interventie...

Op 1 oktober kwam de focusgroep Acute Cardiologie weer bij elkaar. Uit een ronde langs de...

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina