Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

2020 is begonnen en daarmee is het jaar van SBARR gestart! Doel van dit campagnejaar is dat...

Ik kan niet tekenen. Of beter gezegd: ik heb het nooit geleerd. Als ik een dier probeer te...

Na 8 maanden ga ik afscheid nemen van SpoedZorgNet. Maar bestaat dat eigenlijk wel, afscheid...

SpoedZorgNet AMC stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om...

Wat doet SpoedZorgNet?

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina