Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

In 2017 werd het bovenregionaal gewondenspreidingsplan vastgesteld door het ROAZ. Tijdens een...

Afgelopen week kwam het onderwerp ‘stops’ in de spoedzorg wederom op verschillende manieren aan...

Bij het voor mij vertrouwde Ambulance Amsterdam, waar ik in het verleden heb meegewerkt aan de...

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina