Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Op donderdag 5 juli kwam voor de laatste keer dit jaar de focusgroep Acute Psychiatrie bij...

Afgelopen weekend liep ik door mijn dorp naar de supermarkt en passeerde een terrasje. Ik zag...

‘BIJDRAGEN AAN EEN WEZENLIJK PRODUCT’

‘De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit...

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina