Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

In belang van patiënten de kwaliteit in de spoedzorg verder verbeteren. Dat is waar AZN, FMS,...

Vertellen over pijnbestrijding in de acute zorg, daar kun je gemakkelijk een week mee vullen. De...

Op maandag 8 april is de Focusgroep Acute Psychiatrie voor de eerste maal in 2019 weer bij...

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina