Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Met ingang van 22 november publiceert het ROAZ Noord-Holland/Flevoland weer dagelijks het aantal...

Elk jaar publiceren Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet het jaarrapport...

Op 24 juni 2022 heeft Gijs Roest, directeur RAV Flevoland / Gooi en Vechtstreek, een presentatie...

Landelijk
Maandag 13 juni heeft er een Landelijke Spoedzorgtafel bijeenkomst plaatsgevonden met...

Wat doet SpoedZorgNet?

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina