Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Het afgelopen jaar zijn er in de regio van SpoedZorgNet vier zorginstellingen bezocht door een...

Op dinsdag 20 november kwamen zo’n dertig deelnemers bijeen voor een training Crisisorganisatie...

Na bijna twee jaar ontvangen maandelijks bijna 1300 mensen de Digipost. SpoedZorgNet is daarom...

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina