Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Gezondheidszorg is voor veel mensen een belangrijk onderwerp. Niet alleen omdat we er vroeger op...

De eerder door ons ontwikkelde TraumaNet App, bedoeld voor alle betrokkenen bij de opvang en...

Elk kwartaal wordt een actueel dreigingsbeeld terrorisme in en tegen Nederland gepubliceerd, dit...

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina