Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Vanaf 23 september 2020 worden de cijfers van het aantal bewezen COVID-19-patiënten op de...

Ruim één jaar corona, wat is er veranderd?
Alle instellingen uit de verschillende regio’s geven...

Inleiding
Vanaf de start van de coronapandemie is in de regio Noord-Holland/Flevoland de...

Een zeer welkome vakantieperiode breekt aan. De afgelopen maand zijn de COVID-...

Wat doet SpoedZorgNet?

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina