Van losse plannen naar één integraal crisisplan

Aanleiding
Uit de zelfevaluaties Crisisbeheersing en OTO is naar voren gekomen dat de meeste instellingen nog niet beschikken over een crisisplan zoals dit in het kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO wordt bedoeld.

Momenteel zijn er meerdere plannen die het predicaat Crisisplan krijgen of als onderdeel hiervan worden gezien. Denk hierbij aan een continuïteitsplan, BHV plan, Rampen Opvang Plan (ZiROP, HaROP, GROP) en deel plannen zoals het communicatieplan. Bij zorginstellingen wordt de samenhang tussen deze plannen gemist. De sleutelfunctionarissen die bij een crisis een rol op strategisch en tactisch niveau vervullen, hebben baat bij een uniform crisisplan en een bijbehorend uniform OTO (jaar)plan.

Integraal crisisplan
Hoe een instelling wil reageren op een (dreigende) crisis kan het beste worden vastgelegd in een integraal crisisplan. Een plan dat generieke afspraken bevat over structuren, processen en taken/ bevoegdheden van betrokken interne medewerkers maar ook over communicatie met externe ketenpartners.

In samenwerking met vier andere Netwerken Acute Zorg is aan het begrip integraal crisisplan vorm en inhoud gegeven. Een aantal instellingen die betrokken waren bij dit project zijn inmiddels enthousiast en willen aan de slag met de bouwstenen om te komen tot een integraal crisisplan.

Hiervoor zijn nu drie documenten beschikbaar:

  1. Visie integraal crisisplan
  2. Bouwstenen integraal crisisplan
  3. Implementatie en OTO wijzer integraal crisisplan

Scenariokaarten:

 

Deel deze pagina