Zelfevaluatie

Vul de Zelfevaluatie 2.0 in om inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot  voorbereiding van jouw crisisorganisatie. Deze evaluatie wordt ook jaarlijks ingevuld bij het opstellen van het nieuwe OTO jaarplan.

Deel deze pagina