Emergo Train System (ETS)

Emergo Train System (ETS) is een training- en oefensysteem ter voorbereiding op rampen en crises in de prehospitale en hospitale omgeving. Het systeem is gebaseerd op realistische gegevens (real-time) en bestaat uit magneetsymbolen op een whiteboard, die patiënten, personeel en middelen voorstellen. Verplaatsbare markeringen die prioriteit en behandeling aanduiden en een grote patiënten databank met protocollen dragen bij aan het hoge realiteitsgehalte van ETS.

ETS kan op een flexibele manier worden ingezet, afhankelijk van de leerdoelen van de deelnemers. ETS kan onder andere ingezet worden bij onderstaande oefendoelen:

 • Interactie tussen de deelnemende disciplines
 • Interdisciplinaire samenwerking prehospitaal
 • Interdisciplinaire samenwerking hospitaal
 • Oefenen met procedures/doctrines
 • Omgaan met de consequenties van (gebrek aan) tijd en/of middelen en personeel
 • Omgaan met druk en hectiek
 • Omgaan met verstoringen en incidenten
 • Samenwerking tussen de deelnemende disciplines
 • Stellen van prioriteiten
 • Triagemethoden
 • Vervullen van de individuele rol binnen de keten

Basic en Senior Instructors
De begeleiding van een ETS-activiteit vindt plaats door Basic Instructors en een Senior Instructor. De Senior Instructor is verantwoordelijk voor de organisatie van een ETS-activiteit.

Vanaf 1 april 2012 zijn SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest samen verantwoordelijk voor het beheer en de organisatie van ETS voor de instellingen in beide verzorgingsgebieden.

Om naar de specifieke informatie te gaan voor de Basic Instructor en de Senior Instructor kunt u hieronder kiezen uit de twee instructor rollen. Deze informatie is alleen voor de betreffende instructors toegankelijk.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Linda van der Voort, Adviseur Crisisbeheersing & OTO SpoedZorgNet.
Voor vragen over aanmelden van een ETS-activiteit is dat Sherille Puranen, s.puranen@amsterdamumc.nl.

Deel deze pagina