Crisisbeheersing en OTO

De organisatie en het beleid rondom Crisisbeheersing en OTO wordt landelijk en regionaal vorm gegeven.

  • Landelijk

Diverse ketenpartners werken in het landelijk OTO-project samen aan een adequate voorbereiding van de zorgsector op rampen en crises. In 2012 is een Landelijk Beleidskader OTO vastgesteld. In het beleidskader zijn duidelijke afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden binnen het landelijke OTO-project met een uniforme inhoudelijke en financiële verantwoording uit de regio’s. Het beleidskader zorgt voor een duidelijke verbinding tussen de regionale initiatieven, maar laat wel ruimte voor regionaal maatwerk en accentverschillen.

  • Regionaal

TraumaNet AMC geeft leiding aan het OTO-stimuleringsprogramma in de acute zorgregio AMC. Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op rampen en crises in de eigen organisatie. TraumaNet AMC biedt hierbij een ondersteunende rol en coördineert de voorbereiding op rampen op regionaal niveau voor de betrokkenen.

Deel deze pagina