Risicoanalyses

De Veiligheidsregio stelt een regionaal risicoprofiel op waarin staat welke soorten rampen crises zich in de regio kunnen voordoen, wat de kans hierop is en de verwachte impact. Het bestuur van de Veiligheidsregio kan op basis van dit profiel strategisch beleid bepalen om de risico’s te voorkomen, te beperken en om de crisisorganisatie hierop voor te bereiden. Ook zorginstellingen kunnen het risicoprofiel gebruiken bij het inrichten van hun crisisorganisatie.

Deel deze pagina