OTO Stimuleringsgelden

Het ministerie van VWS heeft per 1 januari 2008 structureel geld beschikbaar gesteld ter stimulering van het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de zorgsector om de voorbereiding op rampen en crises te verbeteren. Deze gelden worden via het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) van de netwerken acute zorg/traumacentra ter beschikking gesteld aan zorginstellingen. In 2014 is de aanvraagprocedure van OTO stimuleringsgelden bij het NZa aangepast.

Aanvraagprocedure
Zorginstellingen kunnen via hun OTO-jaarplan aanspraak maken op de OTO-stimuleringsgelden voor het uitvoeren van OTO-activiteiten. Aanvragen worden ingediend bij SpoedZorgNet. Voor de OTO-jaarplan aanvragen vanaf  het jaar 2018 maken we gebruik van de digitale OTO-stimuleringsgelden tool. De activiteiten dienen aan te sluiten bij het (integraal) crisisplan van de organisatie. Een actuele checklist zelfevaluatie wordt samen met het definitieve OTO-jaarplan uiterlijk 1 oktober ingediend. De Stafadviseur Crisisbeheersing & OTO kan een aanvullende toelichting en of aanvullende documenten vragen om deze te kunnen beoordelen. Het OTO-jaarplan dient met een akkoord van de RvB of gemandateerde vanuit jouw organisatie te worden ingediend (dit kun je aangeven bij Basisgegevens).

Digitale OTO-stimuleringsgelden tool
Als je voor de eerste keer inlogt, kun je gebruik maken van de gebruikershandleiding. Deze handleiding helpt je stap voor stap door de aanvraagprocedure voor de OTO-stimuleringsgelden en het schrijven van het OTO-jaarplan heen.

In deze tool kun je de volgende zaken bijhouden:

  • De aanvragen voor OTO-stimuleringsgelden op basis van het OTO jaarplan;
  • De evaluatie/verbeterpunten van de uitgevoerde OTO-activiteiten;
  • De facturen van afgeronde OTO-activiteiten indienen (uploaden); SpoedZorgNet draagt zorg voor de betaling.

Vaststelling en verantwoording

Uiterlijk 1 december wordt het regionaal Jaarplan OTO ingediend bij de NZa.
De NZa heeft weliswaar de aanvraag/begroting van OTO-stimuleringsgelden dan nog niet definitief toegekend, maar je krijgt van SpoedZorgNet alvast een voorlopige toekenning van de aanvragen die door ons gehonoreerd zijn.
Voor de definitieve vaststelling ontvang je bericht zodra de NZa de toekenning honoreert.
Voor de verantwoording van de toegekende activiteiten of projecten dienen de facturen uiterlijk 31 december te zijn ingediend.

Deel deze pagina