Focusgroep Acute Neurologie

Incidentie
Tijd is essentieel in het beperken van de schadelijke gevolgen van een CVA (Cerebro Vasculair Accident, ofwel een beroerte). In 2017 waren er naar schatting 477.800 mensen met een beroerte (inclusief TIA); 238.800 mannen en 239.000 vrouwen, wat neerkomt op 28 gevallen per 1.000 inwoners [1]. Bij mannen en vrouwen jonger dan 55 jaar komen beroertes relatief gezien weinig voor. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 50-70% van alle patiënten die een CVA krijgt hiervoor wordt opgenomen in het ziekenhuis. Trendberekeningen laten zien dat door de vergrijzing tussen 2011 en 2040 het aantal patiënten met een beroerte zal toenemen met 85% [2]
In 2017 overleden 9.180 personen als gevolg van een beroerte, de derde doodsoorzaak na dementie en longkanker [1].

Verschillende groepen
Beroertes kunnen worden onderscheiden in drie groepen van oorzaken (Bamford et al., 1990):

  • herseninfarct: beroerte ten gevolge van een afsluiting van een slagader die een deel van de hersenen van bloed voorziet. Ongeveer 75% van de beroertes berust op een herseninfarct, inclusief de TIA's.
  • hersenbloeding (ook wel intracerebrale bloeding genoemd): beroerte ten gevolge van een gescheurd bloedvat in of rond de hersenen: ongeveer 15% van de beroertes.
  • subarachnoïdale bloeding: bloeding in de ruimte tussen de hersenvliezen, net onder de schedel: 5% van de beroertes berust hierop [1]

Interventie
Bij een CVA door een herseninfarct moet de patiënt zo snel mogelijk naar een ziekenhuis worden gebracht voor een trombolyse (behandeling met stolseloplossende medicijnen). Hoe sneller het verstopte vat weer open is, des te minder onherstelbare schade de hersenen oplopen. Bij een deel van de patiënten kan het nodig zijn om een patiënt door te verwijzen naar een gespecialiseerd centrum voor een IAT-behandeling (Intra-Arteriele Trombectomie). Hierbij wordt met een dun slangetje (katheter) vanuit de lies het bloedvat in het hoofd opgezocht en geprobeerd het stolsel eruit te trekken.

Focusgroep Acute Neurologie
Op 1 april 2014 is de focusgroep CVA voor het eerst bij elkaar gekomen.  De voorzitter is Dr. Marieke Visser, neuroloog in het Amsterdam UMC, locatie VUmc.
De werkgroep heeft begin 2015 een document opgeleverd met regionaal gedragen aanbevelingen en ambities over het leveren van goede acute CVA-zorg. Naar aanleiding hiervan heeft de focusgroep voor 2015 prioriteit gegeven aan het verbeteren van herkenning en triage van CVA’s in huisartsenpraktijken. Hiertoe is een toolkit ontwikkeld met een triage-stroomschema en daarnaast is er een training voor doktersassistenten.

Daarnaast worden in de focusgroep uitgebreid de ontwikkelingen rondom de (relatief nieuwe) IAT-behandelingen besproken, zoals de nieuwste onderzoeksresultaten en regionale spreiding. Tenslotte worden er afspraken gemaakt over wanneer een patiënt moet worden over- en teruggeplaatst na behandeling in een gespecialiseerd interventiecentrum.

Deelnemers Focusgroep CVA

Betrokken Stafadviseur: Martijn Rhebergen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Volksgezondheidenzorg.info

[2] Buddeke e.a (2015) Hart- en vaatziekten in Nederland 2015 (publicatie Hartstichting)

 

 

Deel deze pagina