Focusgroep CVA

Incidentie
Tijd is essentieel in het beperken van de schadelijke gevolgen van een CVA (Cerebro Vasculair Accident, ofwel een beroerte). In 2015 kregen gemiddeld zo’n 26  op de 1000 mensen een CVA [1]. Bij mannen en vrouwen jonger dan 55 jaar komen beroertes relatief gezien weinig voor. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 50-70% van alle patiënten die een CVA krijgt hiervoor wordt opgenomen in het ziekenhuis. Trendberekeningen laten zien dat door de vergrijzing tussen 2011 en 2040 het aantal patienten met een beroerte zal toenemen met 85% [2]
In 2014 overleden 9.395 personen aan een CVA, de derde doodsoorzaak na kanker en hartziekten. Hiervan werden 5.451 sterfgevallen veroorzaakt door een herseninfarct (verstopping in de bloedvaten), de overige door een hersenbloeding [1].”

Interventie
Bij een CVA door een herseninfarct moet de patiënt zo snel mogelijk naar een ziekenhuis worden gebracht voor een trombolyse (behandeling met stolseloplossende medicijnen). Hoe sneller het verstopte vat weer open is, des te minder onherstelbare schade de hersenen oplopen.

Focusgroep CVA
Op 1 april 2014 is de focusgroep CVA voor het eerst bij elkaar gekomen. Deze focusgroep is samengesteld uit afgevaardigden van zowel regio ROAZ AMC als regio VUmc.
De voorzitter is Dr. Marieke Visser, neuroloog uit het VUmc.
De werkgroep heeft begin 2015 een document opgeleverd met regionaal gedragen aanbevelingen en ambities over het leveren van goede acute CVA-zorg. Naar aanleiding hiervan heeft de focusgroep voor 2015 prioriteit gegeven aan het verbeteren van herkenning en triage van CVA’s in huisartsenpraktijken. Hiertoe is een toolkit ontwikkeld met een triage-stroomschema en daarnaast is een training voor doktersassistenten ontwikkeld.

Deelnemers Focusgroep CVA

Betrokken Stafadviseur: Marie-Fleur van der Steeg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Volksgezondheidenzorg.info

[2] Buddeke e.a (2015) Hart- en vaatziekten in Nederland 2015 (publicatie Hartstichting)

 

 

Deel deze pagina