Focusgroep Acute Cardiologie

Incidentie
Jaarlijks treden in Nederland ongeveer 25.000 acute hartinfarcten op. In de acute zorgregio van Amsterdam UMC, locatie AMC betreft dit ongeveer 8 op de 1000 mensen. Als gevolg van een verstopping in de kransslagader ontstaat verlies van hartspierweefsel. Ook kan de elektrische geleiding beïnvloed worden, waardoor de kans op hartritmestoornissen (en hartstilstand) toeneemt. De ernst van een hartinfarct hangt af van de grootte en de plaats van de beschadiging van het hart. Coronaire hartziekten zijn op dit moment de vierde meest voorkomende doodsoorzaak (2017).

Interventie
Bij een acuut myocardinfarct moet de patiënt zo snel mogelijk naar een ziekenhuis worden gebracht voor een Percutane Coronaire Interventie (PCI, ofwel een dotterprocedure). Hoe sneller de kransslagader weer open is, des te minder onherstelbare schade de hartspier oploopt.
In de acute zorgregio van SpoedZorgNet zijn drie interventiecentra die 24 uur per dag, 7 dagen per week de PCI kunnen geven: het AMC, OLVG Oost en Tergooi. De andere ziekenhuizen in de regio hebben een samenwerkingsverband met deze interventiecentra en sturen patiënten met verdenking op een hartinfarct meteen door.

Focusgroep AMI
Op 26 mei 2014 is de focusgroep AMI voor het eerst bij elkaar gekomen..
De voorzitters van de focusgroep AMI zijn Prof. Dr. José Henriquez, interventiecardioloog uit het Amsterdam UMC locatie AMC en Jorrit Lemkes, interventiecardioloog uit het VUmc. Het belangrijkste knelpunt waar de groep zich mee bezighoudt zijn de presentatiestops op de EHH/CCU. Tijdens een presentatiestop wordt ambulances geadviseerd om naar het volgende dichtstbijzijnde ziekenhuis te rijden. Nota bene – dit zijn geen patiënten die een dotterinterventie nodig hebben. PCI’s gaan altijd door, ongeacht de drukte op de EHH/CCU.

Betrokken Stafadviseur: Marloes Wessel

Deel deze pagina