Focusgroep Acuut Myocardinfarct

Incidentie
Jaarlijks treden in Nederland ongeveer 25.000 acute hartinfarcten op. In traumaregio AMC betreft dit ongeveer 8 op de 1000 mensen. Als gevolg van een verstopping in de kransslagader ontstaat verlies van hartspierweefsel. Ook kan de elektrische geleiding beïnvloed worden, waardoor de kans op hartritmestoornissen (en hartstilstand) toeneemt. De ernst van een hartinfarct hangt af van de grootte en de plaats van de beschadiging van het hart. Coronaire hartziekten zijn op dit moment onder zowel mannen als vrouwen de tweede meest voorkomende doodsoorzaak.

Interventie
Bij een acuut myocardinfarct moet de patiënt zo snel mogelijk naar een ziekenhuis worden gebracht voor een Percutane Coronaire Interventie (PCI, ofwel een dotterprocedure). Hoe sneller de kransslagader weer open is, des te minder onherstelbare schade de hartspier oploopt.
In de acute zorgregio van het AMC zijn drie interventiecentra die 24 uur per dag, 7 dagen per week de PCI kunnen geven: het AMC, OLVG Oost en Tergooi. De andere ziekenhuizen in de regio hebben een samenwerkingsverband met deze interventiecentra en sturen patiënten met verdenking op een hartinfarct meteen door.

Focusgroep AMI
Op 26 mei 2014 is de focusgroep AMI voor het eerst bij elkaar gekomen. Deze focusgroep is samengesteld uit afgevaardigden van zowel regio ROAZ AMC als regio VUmc.
De voorzitters van de focusgroep AMI zijn Prof. Dr. Rob de Winter, interventiecardioloog uit het AMC en Jorrit Lemkes, interventiecardioloog uit het VUmc. Het belangrijkste knelpunt waar de groep zich nu mee bezighoudt zijn de presentatiestops op de EHH/CCU. Tijdens een presentatiestop wordt ambulances geadviseerd om naar het volgende dichtstbijzijnde ziekenhuis te rijden. Nota bene – dit zijn geen patiënten die een dotterinterventie nodig hebben. PCIs gaan altijd door, ongeacht de drukte op de EHH/CCU. De oorzaken van deze ‘stops’ staan uitgebreid beschreven in de brandbrief naar VWS

Deel deze pagina