Focusgroep Spoedeisende Hulp

Incidentie
Ieder ziekenhuis in de regio Noord-Holland / Flevoland heeft een spoedeisende hulp (SEH). Gemiddeld komen er op iedere SEH zo’n 25.000 bezoekers per jaar. Dat zijn er ongeveer 200.000 voor de hele regio van SpoedZorgNet samen.

Samenwerking HAP
Voor optimale acute ketenzorg is de samenwerking tussen huisartsenposten (HAP) en SEH afdelingen van ziekenhuizen essentieel. De patiënt kan namelijk zelf niet altijd even goed inschatten welke zorg hij nodig heeft, en zal daarom soms de huisarts contacteren als hij medisch specialistische zorg nodig heeft of andersom. De meeste ziekenhuizen in de regio hebben op dit moment een SEH die samenwerkt met een HAP. Er bestaan in de regio diverse samenwerkingsmodellen, variërend van een geografisch gescheiden HAP en SEH tot een gezamenlijke toegang met gedeelde triage aan de poort.

Focusgroep SEH
Op 19 mei 2015 is de focusgroep SEH voor het eerst bij elkaar gekomen. Deze focusgroep is samengesteld uit afgevaardigden van zowel regio ROAZ AMC als regio VUmc. De voorzitter is Michiel Gorzeman, SEH-arts unitleider OLVG Oost en West. Het belangrijkste knelpunt waar de groep zich nu mee bezighoudt zijn de presentatiestops op de SEH. Tijdens een presentatiestop wordt ambulances geadviseerd om naar het volgende dichtstbijzijnde ziekenhuis te rijden. De oorzaken van deze ‘stops’ staan uitgebreid beschreven in de brandbrief  naar VWS.
De groep heeft in 2016 een ZonMw subsidie toegewezen gekregen om de overdracht tussen ambulance en SEH personeel te verbeteren. Het project ‘Regionale eenduidigheid bij overdrachten: SBAR' zal gedurende heel 2017 lopen.

Deel deze pagina