Acuut Zorgportaal - inzage in regionale capaciteit

Aanleiding
In het verleden is vanuit de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) herhaaldelijk bezorgdheid uitgesproken over de diverse en veelvuldige stops van ziekenhuizen in de ROAZ regio’s VUmc
en AMC. Met name vanuit de MKA was er behoefte aan regionaal inzicht in de capaciteit van de ziekenhuizen uit de regio. Dit probleem is onderkend door het ROAZ AMC/VUmc waarna een regionale procedure is opgesteld over het afkondigen van ‘stops’. Uitgangspunt is dat er géén vermijdbare vertraging ontstaat in de termijn waarop de (potentieel) vitaal bedreigde patiënt met een acute zorgvraag noodzakelijke specialistische hulp krijgt op een daartoe geëquipeerde SEH of specifieke afdeling.

Webapplicatie
Het Acuut Zorgportaal is een webapplicatie waarmee zorgverleners in de spoedeisende hulpverlening (meldkamers ambulancezorg, ziekenhuizen en uiteindelijk ook GHOR) direct inzage hebben in de actuele beschikbare medische behandelcapaciteit. Betrokken zorgverleners zien in één oogopslag (zowel grafisch als tekstueel) welke SEH, EHH/CCU, OK, Traumakamer/Shockroom en CT-trombolyse van ziekenhuislocaties in de regio beschikbaar zijn en welke niet.

Aangesloten partijen
Na een succesvolle praktijktest van de applicatie in het verzorgingsgebied van de Meldkamer Ambulance Amsterdam in 2012, is de applicatie nu geïmplementeerd bij alle ziekenhuizen en meldkamers uit Noord-Holland en Flevoland. Ook in Utrecht (Traumazorg Netwerk Midden Nederland) is de applicatie geïmplementeerd. Dit betekent dat er op dit moment 25 ziekenhuislocaties en 5 meldkamers ambulancezorg zijn aangesloten op het Acuut Zorgportaal.

Doel
De ontwikkeling van het Acuut Zorgportaal en bijbehorende, bestuurlijk vastgestelde, procedure hebben maar één doel, namelijk ervoor zorgen dat de patiënt, die acute zorg nodig heeft gedurende 7 x 24 uur, zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt, waar ook direct adequate hulp geboden kan worden.

Meer informatie:
Lees meer over het Acuut Zorgportaal:

Deel deze pagina