Voorbereidingscommissie ROAZ

Taken
De voorbereidingscommissie ROAZ heeft een voorbereidende, coördinerende, initiërende en uitvoerende taak met betrekking tot de besluitvorming van het ROAZ. Hieronder verstaat men het:

 • voorbereiden van het ROAZ, waaronder het opstellen van de agenda;
 • stimuleren van de voortgang van de in het ROAZ besproken punten;
 • namens zorgaanbieders fungeren als opdrachtgever naar focusgroepen;
 • aanspreekpunt zijn voor belanghebbenden;
 • rapporteren aan het ROAZ over de voortgang volgens nader te maken afspraken.
   

De samenstelling voorbereidingscommissie ROAZ

 • Martin Smeekes (GHOR NHN/RAV NHN)
 • Erik Schoofs (HAP Zaanstreek-Waterland)
 • Maarten Simons (OLVG)
 • Yvo Roos (voorzitter ROAZ AMC)
 • Frank Bloemers (voorzitter ROAZ VUmc)
 • Danielle Bonink (Netwerk Acute Zorg Noordwest)
 • Martijn Rhebergen (Netwerk Acute Zorg Noordwest)
 • Frank de Groot (SpoedZorgNet)

Contact
De voorbereidingscommissie ROAZ is te benaderen via bureau SpoedZorgNet.

Deel deze pagina