RODEO-trial: Routinematig vs on demand verwijderen van syndesmoseschroef na enkelletsel

Moet de syndesmoseschroef verwijderd worden na het plaatsen bij enkelfracturen of geïsoleerd letsel van de syndesmose? De hypothese is dat het verwijderen “op indicatie”, niet slechter is dan het standaard verwijderen van de schroef na 8-12 weken. Het “op indicatie” verwijderen van de syndesmoseschroef, bij symptomatisch osteosynthesemateriaal (pijn/bewegingsrestrictie) kan een reductie geven van zowel morbiditeit als de zorgkosten. Dit wordt onderzocht door middel van een multicenter, gerandomiseerde, non-inferiority trial met als primaire uitkomstmaat de functionele uitkomst d.m.v. de Olerud-Molander Ankle Score (OMAS). Secundaire uitkomstmaten zijn adverse events, enkelfunctie, quality of life en zorgkosten.

Participatie
Patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen worden gerandomiseerd om de schroef te laten verwijderen na 8-12 weken ofwel te laten zitten. Patiënten wordt gevraagd om 3x een (online) vragenlijst in te vullen en zullen bij 3, 6 en 12 maanden na de initiële operatie op de polikliniek vervolgd worden door de onderzoeker.

Update
Begin 2017 is de RODEO trial van start gegaan in 13 centra. Inmiddels doen er 15 ziekenhuizen mee en zijn er meer dan 30 patiënten geïncludeerd met als koploper het Westfriesgasthuis en het Spaarne Gasthuis, beide met al 8 inclusies! 
 

Dit onderzoek is inmiddels afgerond, zie ook:
https://www.spoedzorgnet.nl/actueel/rodeotrial-onderzoek

Tim Schepers, traumachirurg
Merel Birnie, arts-onderzoeker
Fay Sanders, arts-onderzoeker
Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam

Deel deze pagina