Blog - Signaleren, analyseren en nu agenderen

Mijn moeder is nu 94 jaar. Jarenlang ging ongeveer half negen ’s ochtends mijn telefoon en wist ik dat zij het was die belde. Ik nam dan niet op, maar wist op deze manier dat alles goed was. Zo was onze afspraak want ze woonde in haar eigen huis en haar angst was dat als er iets met haar gebeurde ik daar dan pas later achter zou komen.  Heel soms vergat ze het wel eens en belde ik haar om te horen of alles goed was. Sinds ongeveer drie jaar zit ze in een verzorgingshuis omdat ze toch steeds meer in de war raakte en zelfstandig wonen niet meer verantwoord was. Sindsdien blijft mijn telefoon stil.
Tegenwoordig zijn er slimmere alternatieven. Bewegingssensoren in huis die laten zien wanneer iemand opstaat en hoeveel iemand beweegt, zodat je ook op afstand kan zien hoe haar of zijn dag ongeveer verloopt en je niet afhankelijk bent van een momentopname. Bij herstel na bijvoorbeeld een heupoperatie kan dit je ook helpen om actief in te spelen op een goed herstel als het bewegen achterblijft met wat je verwacht . Prachtige innovatieve toepassingen waar we nog veel meer gebruik van zouden moeten maken.

Afgelopen week presenteerde het ZIN het rapport Kwetsbare ouderen thuis, waarbij werd gepleit voor minder fragmentatie in de zorg en meer coördinatie door bijvoorbeeld kernteams en hield Bianca Buurman haar oratie waarin zij aandacht vroeg voor duurzame ouderenzorg. Natuurlijk werd de WijkKliniek als veelbelovende proeftuin genoemd, maar ook palliatieve teams die op een waardige en professionele wijze met mensen in hun laatste levensfase bespreken wat hun behandelwensen zijn en tenslotte uitbreiding van E-health toepassingen kwamen aan bod. Juist afgelopen week kwam het kabinet met het bericht dat met nieuwe technologie en slimmere zorg door wijkteams ze het voor elkaar willen krijgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor trekt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de komende jaren in totaal 340 miljoen euro uit. Dat is goed nieuws, maar wat mij afgelopen week vooral aansprak was de gedrevenheid van professionals om de zorg echt te verbeteren, hun overtuiging dat het anders moet en het niet zomaar accepteren dat iets niet zou kunnen. En juist die gedrevenheid geeft mij het meeste vertrouwen. 

Frank de Groot  
Manager SpoedZorgNet AMC

Deel deze pagina