Blog - SpoedZorgNet op weg naar 2020

Al bijna weer een jaar voorbij. Maar dit jaar gaat niet als een nachtkaars uit. Drukte is ‘gewoon’ geworden en nu zijn het de kinderafdelingen die dit het meeste merken. Een RS virus of een griep  toont maar weer aan hoe weinig rek er nog in het systeem zit. Bijna altijd is tekort aan gekwalificeerd personeel de belangrijkste oorzaak. Maar zoals we met elkaar weten, kent het capaciteitsprobleem vele oorzaken.

Voor bureau SpoedZorgNet is het een moment om aan het eind van het jaar weer eens stil te staan bij de vraag ‘Waar staan we voor en waar gaan we voor?’. In dit mooie filmpje hebben we dat op een zo eenvoudig mogelijke manier proberen weer te geven. Tijdens onze jaarlijkse beleidsdag hebben we daarnaast gekeken hoe we nog meer resultaatgericht kunnen functioneren als team. Hoe zit het met vertrouwen in elkaar, gaan we productieve conflicten aan, voelen we ons allemaal voldoende betrokken en nemen we  verantwoordelijkheid voor het geheel? In een grote mate van openheid hebben we elkaar hierop aangesproken en gekeken waar het nog beter kan en soms beter moet. Want wij voelen ons verantwoordelijk voor onze rol, als onderdeel van de hele spoedzorgketen. In 2020 zullen we daarom met gedrevenheid verder werken aan de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, de tijdsregistratie door de hele keten heen, regionaal inzicht in beschikbare capaciteit en de projecten van het Deltaplan. Maar de tijd staat niet stil. De druk op de keten is onverminderd hoog en de complexiteit van factoren ook. We zullen daarom ook zoeken naar nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld middels data gedreven technologie. 

Maar nu eerst de feestdagen en op weg naar 2020. Ondanks alle hectiek en het feit dat de zorg nooit stopt, wensen wij jullie toch een moment van rust, van overdenking en van gezelligheid met degenen die jullie dierbaar zijn.
Om vervolgens in 2020 weer verder samen te werken aan de beste zorg aan de patiënt die dit acuut nodig heeft!

Alle medewerkers van SpoedZorgNet

Deel deze pagina