Blog - ‘Stops’ in de spoedzorg zorgen voor de juiste flow

Afgelopen week kwam het onderwerp ‘stops’ in de spoedzorg wederom op verschillende manieren aan de orde. Een journalist wilde de aantallen weten voor een artikel en een ziekenhuis wilde de stops gebruiken als eventuele benchmark. Voor mij een reden om dit onderwerp nog eens onder de loep te nemen.

Al jaren geleden zijn wij als eerste regio begonnen om de actuele direct beschikbare capaciteit in beeld te brengen. Samen met NICTIZ hebben wij daarvoor het Acuut Zorgportaal ontwikkeld. Het doel van dit portaal is om de patiënt zo snel mogelijk naar de juiste plek te brengen waar adequate zorg geboden kon worden. Bij grote drukte op de SEH van het dichtstbijzijnde ziekenhuis kan het voor de patiënt sneller (en dus beter) zijn om iets verder door te rijden naar die plaats waar de noodzakelijke mensen en middelen wèl direct beschikbaar zijn, in plaats van vertraging op te lopen op de SEH van het meest nabije ziekenhuis, zo was de achterliggende gedachte.

In het Acuut Zorgportaal werd de ziekenhuizen de mogelijkheid geboden om voor een paar uur een ‘verzoek tot bypass’ (een stop) in te voeren als hun SEH-capaciteit op dat moment te zwaar belast werd. Voor de meldkamer en ambulancedienst ontstond zo de mogelijkheid om snel de juiste keuze te maken. In een rurale regio is deze noodzaak wellicht iets minder groot, omdat daar nu eenmaal niet zoveel te kiezen valt, maar in regio met meerdere ziekenhuizen op niet al te grote afstand is een verzoek tot bypass heel reëel. Bij de kassa in de supermarkt kijkt u immers ook welke rij het snelst gaat en mijdt u daarbij de langste.

Hierbij is afgesproken dat iemand die wordt binnengebracht met een acuut levensbedreigende aandoening ondanks een ‘stop’ altijd onmiddellijk wordt geholpen. Een stop is immers een verzoek tot bypass, geen dichte deur! Daarnaast is het echter van groot belang dat zorg die maar op één of een heel beperkt aantal plaatsen geboden kan worden óók altijd wordt gegarandeerd. Bijvoorbeeld een patiënt die in aanmerking komt voor een Intra Arteriële Trombectomie (IAT) die alleen in Amsterdam UMC locatie AMC kan worden verricht, mag daar nooit worden geweigerd. Als elke seconde telt, is Leiden of Utrecht echt te ver.

Juist die acute zorg die wèl op meerdere plaatsen aangeboden kan worden kan alleen maar goed worden geleverd als er optimaal gebruik wordt gemaakt van de regionale capaciteit en er sprake is van een optimale samenwerking tussen de ziekenhuizen onderling.  Binnen deze regio is er zeker nog ruimte voor verbetering en moet deze logistieke uitdaging verder geoptimaliseerd worden. Hierbij is het Acuut Zorgportaal belangrijk en kan bijdragen aan een optimale logistiek en de juiste flow in de spoedzorgketen. Zeker in een situatie dat er een ziekenhuis failliet gaat en er plotseling een grote toestroom naar andere ziekenhuizen ontstaat.

De toenemende druk om een landelijk capaciteitsinzichtmodel te ontwikkelen waarbij niet enkel stops kunnen worden ingevoerd, maar ook keuzes kunnen gemaakt op basis van getoonde capaciteitsniveaus, juichen we daarom vanzelfsprekend van harte toe. Als we hiermee maar niet willen laten zien hoeveel ‘stops’ er zijn en suggereren wie het slechtste jongetje van de klas is, want dat is totaal niet het doel hiervan. De regionale flow van patiënten verbeteren is waar het ons om gaat. En als je daarbij ook nog een instrument biedt om doorlooptijden van patiënten te verbeteren door het meten van de verstreken tijd tussen melding en start behandeling bij een acuut probleem, dan heeft de acute patiënt er pas écht wat aan.

Frank de Groot
Manager SpoedZorgNet

Deel deze pagina