Blog - Zomerrust?

Afgelopen weekend liep ik door mijn dorp naar de supermarkt en passeerde een terrasje. Ik zag bootjes op het water en keek naar het vergeelde gras. Had ik een stokbrood onder mijn arm gehad dan waande ik mij in Frankrijk en zou zo maar op vakantie kunnen zijn. Voor velen uit deze regio is dat moment aangebroken, scholen zijn dicht en we gaan er even tussenuit. Het werk kan wel even blijven liggen of is overgedragen. En dat is ook goed, want de aandacht richten op andere zaken is soms nodig en kan ook leiden tot enige afstand om nieuwe perspectieven te zien. Een goede collega, net terug uit Mongolië, had nagevraagd hoe lang de aanrijtijden waren van de ambulancedienst. Het antwoord dat hij kreeg was binnen 24 uur met een slagingspercentage van 50%. Het kan dus ook anders.

Rondom de spoedzorg wordt toch met enige angst uitgekeken naar de komende maand. Minder personeel maakt het heel lastig om de roosters rond te krijgen en de ongewisse vraag blijft hoe het zal gaan met het aanbod aan patiënten. In veel organisaties worden maatregelen getroffen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn en worden waar mogelijk zaken geconcentreerd. Waar in het verleden daar iedereen vooral zelf mee bezig was zie ik nu de beweging om elkaar te informeren en elkaar waar mogelijk te helpen. Dit past heel goed in de lijn van het escalatiemodel dat wij aan het ontwikkelen zijn om goed voorbereid te zijn op een disbalans als gevolg van tekort aan personeel of te groot aanbod aan patiënten. Voorbereiden, informeren, coördineren en tenslotte regisseren zijn daarbij achtereenvolgens de sleutelwoorden. Een plan waarin dit is uitgewerkt zal in oktober aan het ROAZ worden voorgelegd. Voor de korte termijn moet de patiënt die acuut hulp nodig heeft echter ook kunnen rekenen op de juiste zorg.

Maar voor degenen die hier even afstand van nemen hoop ik dat ze daadwerkelijk kunnen genieten van een welverdiende vakantie.

Frank de Groot  
Manager SpoedZorgNet AMC

Deel deze pagina