Bovenregionaal gewondenspreidingsplan

Een breed gedragen gewondenspreidingsplan voor de beide ROAZ regio’s van AMC en VUmc, dat is de ambitie van de RAV’s en de beide netwerken acute zorg. Dit heeft geresulteerd in een bovenregionaal gewondenspreidingsplan dat tot stand is gekomen naar aanleiding van ervaringen met grootschalige incidenten (terroristische aanslagen) in de omliggende landen. In het ROAZ AMC/VUmc van 16 juni jl. is dit plan nu vastgesteld.

Uitgangspunten
De balans moest worden gezocht tussen optimale spreiding van gewonden en kwalitatief verantwoorde zorg. T1-slachtoffers worden daarom getransporteerd naar level 1 ziekenhuizen, waarbij het vertrekpunt voor gewondenspreiding de eerste twee uur na een incident is. Daarnaast wordt gekeken naar de zorgcontinuïteit ten tijde van een grootschalig incident, maar ook naar de daarop volgende week/weken.

Gewondenspreidingsplan
Het activeren van het bovenregionaal gewondenspreidingsplan vindt stapsgewijs plaats. De meldkamer zal bij de ziekenhuizen informeren naar zowel de direct beschikbare behandelcapaciteit als naar de behandelcapaciteit bij een eventuele opschaling (ZiROP). De eerste vraag is veelal direct te beantwoorden door de SEH; de tweede vraag zal worden doorgespeeld naar de crisiscoördinator (dit zal per zorginstelling verschillen).

Implementatiestappen
De crisisplannen (ZiROP) van de zorginstellingen dienen nu te worden aangepast op het bovenregionale gewondenspreidingsplan. De meldkamer centralisten worden bekend gemaakt met de nieuwe werkinstructie (juni-september). Vanaf 1 oktober is het bovenregionaal gewondenspreidingsplan operationeel, waarbij de procedure zal worden getoetst met Opleidings-, Trainings- en Oefenactiviteiten (OTO).
In november vindt er een oefening in het kader van terrorismegevolgbestrijding plaats in de Amsterdamse regio, waarbij het testen van het gewondenspreidingsplan één van de oefendoelen is.

Klik hier voor het bovenregionale gewondenspreidingsplan.

klik hier voor het scholingsprogramma.

 

Deel deze pagina