Door de bomen het bos blijven zien

Herinnert u zich nog die leraar of docent die iets wat ingewikkeld  en soms zelfs onbegrijpelijk lijkt, heel simpel kan maken? Iemand waarvan je het gevoel hebt dat je echt wat hebt geleerd door de lessen bij te wonen. Ik denk daarbij nog wel eens aan professor Frits van Faassen. Hij doceerde anatomie en embryologie; toch niet de makkelijkste vakken. Maar als hij ging vertellen dan werd iets wat gecompliceerd is ineens heel eenvoudig en daardoor begon je het zelfs leuk te vinden. Belangrijkste was dat je heel duidelijk de grote lijn zag, die steeds vasthield en van daaruit steeds meer details leerde. Helaas hoor ik het heel vaak anders. Goed bedoeld is men zo vol van het delen van kennis over details maar het gevolg is dat het voor de toehoorder vaak alleen maar onbegrijpelijker wordt en wat erger is er is geen beeld van het totale plaatje.

Ik merk dat ook in de schijnbare complexiteit van de spoedzorg, zorgnetwerken en het zorgsysteem. Voor veel mensen is het vooral ingewikkeld en ze verliezen zich daardoor in details. Waar kan ik kleine verbeteringen aanbrengen op het huidige systeem, hoe kan ik wat ik nu doe nog beter doen of waar kan ik weer een nieuw takje aan de bestaande boom ontwikkelen. Stuk voor stuk zaken die op zich zeker belangrijk kunnen zijn maar waarvan het maar de vraag is of het past in het totale (toekomst)plaatje.

Gevolg is dat we in Nederland aanlopen tegen gefragmenteerde zorg, een financiering die het proces veelal niet faciliteert maar vooral gecompliceerd maakt en wet- en regelgeving waar we in een aantal gevallen vooral veel (administratieve) last van hebben. Ik stel hierbij ieders goede bedoelingen niet ter discussie, maar wel de uiteindelijke bijdrage aan het grotere geheel. Want uiteindelijk gaat het toch om samenhangende zorg uitgaande van de behoefte van de patiënt met een financiering die dit proces faciliteert en een systeem van wet- en regelgeving dat ervoor zorgt dat we ons houden aan afspraken en daar ook  op aangesproken kunnen worden. Hoe moeilijk kan het zijn zou je zeggen.

Het lijkt me daarom belangrijker om eerst het bos te zien en dat goed te definiëren, en pas daarna te bepalen welke bomen hierin passen en welke niet.

Frank de Groot
Manager SpoedZorgNet AMC

Deel deze pagina