Goed nieuws over de e-learning Acute Prehospitale Verwijzing verloskunde, accreditatie door het KNOV is toegekend.

Naar aanleiding van de afspraken in de multidisciplinaire werkgroep en het ontwikkelde regioprotocol ‘Acute Prehospiale Verwijzing’ is ter ondersteuning en de borging en implementeren een e-learning ontwikkeld, die recentelijk is geaccrediteerd door de KNOV. Het  accreditatieproces voor O&G verpleegkundigen loopt nog.

Voor wie ?
De e-learning is bedoeld voor 1e en 2e lijn, als jaarlijkse voorbereiding op de calamiteitentrainingen en is bereikbaar op www.acuteverwijzingen.nl. Na het aanmaken van een inlog kan de e-learning worden gestart.

Achtergrond en aanleiding
In 2012 heeft een multidisciplinaire werkgroep het regioprotocol ‘Acute Prehospitale Verwijzingen’ ontwikkeld. Dit protocol bevat werkafspraken over acute situaties tijdens en rondom geboorte, waarbij verwijzing naar een ziekenhuis noodzakelijk is. Deze afspraken beslaan de gehele acute zorgketen (1e lijn en meldkamer tot en met het ziekenhuis) en zijn geïmplementeerd in de gecombineerde acute zorgregio’s die vallen binnen het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland.

De e-learning is in samenwerking met SpoedZorgNet en Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland ontwikkeld.

Deel deze pagina