Blog - Feiten of beleving

Gezondheidszorg is voor veel mensen een belangrijk onderwerp. Niet alleen omdat we er vroeger op later allemaal mee te maken krijgen, maar ook omdat het je direct of indirect raakt of bezig houdt. We betalen er allemaal aan mee en de politiek ziet vaak aanleiding om er stevige debatten over te voeren. Nu er weer verkiezingen aankomen zal dat niet anders zijn. Soms is het best lastig om hierbij onderscheid te maken tussen feiten en fabels.

Door het faillissement van MC Zuiderzee in Lelystad is er door de minister van VWS Bruno Bruins opdracht gegeven tot een toekomstverkenning van de (spoed)zorg in Flevoland en de Noordoostpolder. In een bijeenkomst met betrokken partijen werden er een aantal feiten gepresenteerd die van belang zijn om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie. Daarbij werden veel actuele cijfers en gemiddelden gepresenteerd. Niet iedereen herkende zich hierin. De gevolgen van een dergelijk faillissement worden veelal door iedereen anders beleefd. Wij denken immers niet in gemiddelden en zullen altijd met een eigen bril kijken naar de werkelijkheid. En dat is in een aantal gevallen ook goed, omdat het vaak gaat om individuen met een eigen verhaal. Nieuwe situaties zullen we altijd vergelijken met hoe het was. Toch zijn cijfers wel feiten waar je niet omheen kan en geven soms inderdaad een (ongewenste) andere kijk op de beleefde werkelijkheid. De juiste cijfers en nuancering zijn hierbij vanzelfsprekend wel noodzakelijk.

De spoedzorgketen kan op dit moment, door vele oorzaken, niet in alle gevallen een adequaat antwoord geven op de spoedzorgvraag van een patiënt. Feiten tonen dit aan en onderbouwen de noodzaak tot verandering. Om op basis van feiten te komen tot een herinrichting van het spoedzorglandschap is echter nog best lastig. Onzekerheid en verwachte gevolgen zijn immers niet gebaseerd op harde feiten, maar op zo goed mogelijk in kaart gebrachte verwachtingen. Juiste randvoorwaarden zijn hierbij cruciaal. De toekomstverkenning in de provincie Flevoland is wat dat betreft een uitdaging die verder gaat dan deze provincie alleen. Belangrijkste blijft dat we ons richten op de patiënt. Die verdient goede zorg; als het kan dichtbij, maar als het moet wat verder weg van huis.

Frank de Groot
Manager SpoedZorgNet

Deel deze pagina