Focusgroep Opgeschaalde Zorg

Zijn wij in onze regio met elkaar goed voorbereid op een ramp of crisis? Hoe verloopt de afstemming en samenwerking in de keten van hulpverleners tijdens en in voorbereiding op een incident?
Dit zijn twee belangrijke vragen waar de focusgroep Opgeschaalde Zorg zich mee gaat bezig houden.

Grootschalige incidenten houden zich niet aan grenzen, waardoor samenwerking en afstemming op tactisch/strategisch niveau noodzakelijk is. Het versterken van de bestuurlijke betrokkenheid bij de acute opgeschaalde zorg is daarnaast een belangrijke aanleiding voor het oprichten van deze focusgroep. Voor de start van de focusgroep was er gefragmenteerd aandacht voor dit onderwerp in het ROAZ. Een doelstelling van de focusgroep is dan ook om het ROAZ adequaat te informeren en te adviseren over onderwerpen op het gebied van opgeschaalde zorg en hiermee als linking pin te fungeren tussen bestuurlijke verantwoordelijkheid en operationele uitvoering.

Het oprichten van de focusgroep is een initiatief van de GHOR, Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet. De focusgroep heeft twee voorzitters: een voorzitter vanuit de GHOR en vanuit een Netwerk Acute Zorg (René Stumpel, DPG Gooi en Vechtstreek; Danielle Bonink, directeur Netwerk Acute Zorg Noordwest). De opzet van de focusgroep Opgeschaalde Zorg is conform de huidige focusgroepen die al onder het ROAZ functioneren. Iedere instelling is gevraagd om een deelnemer af te vaardigen aan de focusgroep op tactisch/strategisch niveau met kennis van of affiniteit met (integrale) crisisbeheersing. Bijna alle instellingen hebben iemand afgevaardigd, waardoor de ziekenhuizen, GHOR, GGD, ambulancediensten en huisartsenposten goed vertegenwoordigd zijn.

Huidige opbrengsten focusgroep Opgeschaalde zorg:

Betrokken Stafadviseur: Mindy Stevenhaagen

Deel deze pagina