Acute Cardiologie: hoe spreiden we laagcomplexe patiënten?

Op 1 oktober kwam de focusgroep Acute Cardiologie weer bij elkaar. Uit een ronde langs de aanwezigen en de meest recente cijfers over stops op de EHH (Eerste HartHulp) en CCU (Hartbewaking) bleek dat de druk op de capaciteit onverminderd hoog is. Het aantal stops is wederom toegenomen.

Daarom is deze vergadering gesproken over de mogelijkheden om bepaalde laagcomplexe patiëntenstromen op zo’n manier om te leiden of te verdelen in de regio, dat de interventiecentra die hoogcomplexe zorg moeten leveren worden ontzien. Een voorbeeld hiervan zou wellicht kunnen zijn dat een patiënt die normaal in het Amsterdam UMC komt met boezemfibrilleren in een ander ziekenhuis wordt geholpen wanneer een cardioversie nodig is. Uiteraard moeten hierbij dan goede afspraken worden gemaakt over financiën en eventuele drempels voor patiënten. In de focusgroep is afgesproken dat mogelijkheden in kaart worden gebracht.

 

Deel deze pagina