Grip op Griep, hoe zorgen we dat we goed zijn voorbereid op een volgende griepepidemie?

De Griepepidemie van de winter 2017/2018 hakte er flink in, deze duurde maar liefst 18 weken. Dit legde extra druk op de toch al zwaar belaste spoedzorgketen, die kampt met frequente SEH-stops, tekort van (gespecialiseerd) personeel, de bedbezetting in de zorginstellingen en de doorstroom naar de V&V-instellingen. De griepepidemie komt ieder jaar in hetzelfde seizoen en verloopt min of meer volgens een vast patroon. Toch lijken de zorginstellingen telkens weer overvallen te worden door de problemen die het griepseizoen met zich meebrengen.

De regionale focusgroep Opgeschaalde zorg gaf in november 2017 een werkgroep de opdracht een voorstel te doen over afstemming in de keten. Daarnaast heeft VWS tijdens het afgelopen griepseizoen gevraagd aan de ROAZ regio’s om de afstemming en coördinatie in een griepplan vast te leggen.

Er is een escalatiemodel vastgesteld, een format dat onder andere zorgt voor afstemming en coördinatie in de keten dag-dagelijks en in de warme fase van het griepseizoen. Om landelijke eenduidigheid te creëren is in 11 regio’s dezelfde fasering afgesproken.

Het (concept)griepplan is besproken in zowel de focusgroep Opgeschaalde zorg als het ROAZ van afgelopen juni. Een nadere uitwerking vindt de komende maanden plaats. Door het organiseren van een workshop met sleutelfunctionarissen uit de regio en een themabijeenkomst over griep in het najaar hopen wij beter voorbereid het winterseizoen in te gaan.

Deel deze pagina