Webinar 'Contractuitbreiding als oplossing voor de tekorten in de zorg'

Je hebt binnen je organisatie vast al veel gedaan aan het oplossen van de personeelstekorten:
inzetten op werving, zij-instromers, het terugbrengen van verzuim en verloop.
Maar wat hebben jullie al gedaan aan het vergroten van contracten onder bestaande medewerkers?
Gezien 50% van de contracten in de zorg minder dan 25 uur is, lijken hier kansen
te liggen. Toch hebben nog maar weinig zorginstellingen een structurele en weldoordachte
aanpak rondom contractuitbreiding. En de ervaring leert: simpelweg de vraag stellen
“Wil je meer werken?” levert amper resultaat op.

Het Potentieel Pakken richt zich specifiek op dit thema: contractuitbreiding. Recent onderzoek van de
stichting onder 17.500 werknemers in de zorg liet zien dat één op de vier medewerkers best meer wil
werken. Toch bestaan er aan de kant van werkgevers en werknemers nog de nodige belemmeringen om
dat potentieel ook daadwerkelijk te realiseren. In een viertal proeftuinen die de stichting in de afgelopen 18
maanden heeft opgezet in nauwe samenwerking met zorgorganisaties,
is een aanpak ontwikkeld met hele concrete oplossingen.

In een webinar op 21 januari van 12:00-13:00 uur zullen de stichting en een betrokkene uit de praktijk
van een van de huidige ‘proeftuinen’ samen kennis en ervaring delen over wat werkt én niet werkt.

Programma:

  • De voordelen van contractuitbreiding voor medewerker, cliënt en organisatie
  • Inzicht in het potentieel, de belemmeringen en oplossingen
  • Details over een traject van Het Potentieel Pakken: hoe ziet het eruit, wat biedt het en wat vraagt het?
  • Eerste tips om als organisatie met dit onderwerp aan de slag te gaan
  • Doorkijkje naar de plannen van de stichting in 2021 en verder en hoe organisaties deel kunnen nemen

Doelgroep ziekenhuizen:
HR: Hoofd, managers, adviseurs HR
Acute as: Managers, teamleiders, adviseurs (IC, SEH, EHH, CCU, AOA, NEU, VLK)

U kunt zich hier aanmelden voor het webinar

Poster 'Het potentieel pakken'

Deel deze pagina