Interview met Jorrit Lemkes, voorzitter focusgroep Acute Cardiologie

Jorrit Lemkes is Interventie Cardioloog en werkplekmanager EHH/CCU in het Amsterdam UMC, Locatie VUmc en voorzitter Focusgroep Acute Cardiologie.

De afgelopen periode
'In de Coronacrisis heeft de acute cardiologie enigszins aan de zijlijn gestaan. De focus lag veel meer op de IC’s en longafdelingen. Toch hebben ook wij hier mee te maken gekregen. De zorg veranderde. Veel werd telefonisch of met beeldbellen afgehandeld. Patiënten vonden dit wel prettig. Ze waren vaak ongerust maar durfden niet naar het ziekenhuis te komen. Een telefoontje van de cardioloog deed dan wonderen. Meer dan anders gingen de gesprekken ook over wat patiënten nu echt wel en niet meer wilden. Een goede zaak waar we normaal niet altijd aan toe komen. Alle electieve zorg stopte, net zoals het poliklinisch onderzoek.

Vanuit de CCU werden verpleegkundigen en arts-assistenten ingezet op de IC. Onze CCU kreeg juist weer een aanvulling van verpleegkundigen van de normal care. Niet ideaal, maar wel nodig op dat moment.

Een klein aantal keer hebben we ook te maken gehad met COVID-verdachte patiënten met cardiale problemen. Dat hebben we gelukkig goed kunnen oplossen.

In verband met een interne verbouwing en door de uitbreiding van de IC-capaciteit is de CCU/EHH in het AMC tot twee keer toe verplaatst. Op de locatie VUmc dreigde dit ook te gebeuren. Uiteindelijk is dat niet nodig gebleken.

Gelukkig was er geen probleem bij de RAV, die bleven beschikbaar voor onze patiënten.

Op dit moment is er weer een normale drukte op de afdeling.’

Verbeterpunten
Ondanks dat de acute harthulp altijd beschikbaar is gebleven, was in het begin van de crisis een enorme terugloop van het aantal acute patiënten op de eerste harthulp te zien. Patiënten, ook patiënten met serieuze klachten, durfden vaak niet naar het ziekenhuis te komen, bang om besmet te worden. Ook verwijzers waren terughoudend in het insturen van patiënten. Dit heeft zeker bij een deel van de patiënten tot blijvende schade geleid. Als voorzitter NVVC heeft ons hoofd van  de afdeling Bert van Rossum de publiciteit gezocht met de boodschap dat de acute zorg altijd beschikbaar was en ook veilig voor patiënten met pijn op de borst. Dat heeft toen wel geleid tot een verbetering. Bij een volgende golf moeten we echt de reguliere zorg veilig in tact houden en daar de patiënten ook op blijven wijzen.

Landelijk en regionaal inzicht in de IC-capaciteit en de daarop gebaseerde sturing was een positief punt. Het zou ook mooi zijn als we voor onze acute bedden dergelijk inzicht krijgen en daar ook op kunnen gaan sturen.

Deel deze pagina