Spoedzorg: Gedeelde verantwoordelijkheid (jaarverslag SpoedZorgNet 2017)

In 2017 is duidelijk geworden dat er nog steeds grote druk staat op de hele spoedzorgketen. SpoedZorgNet AMC heeft hier blijvend aandacht voor gevraagd en is zelf ook met oplossingen en verbetervoorstellen gekomen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de beschikbaarheid en toegankelijkheid tot de spoedzorg te blijven waarborgen. Kernwoord hierbij is optimale ketensamenwerking. In enkele breed samengestelde bijeenkomsten zijn er veel praktische voorbeelden (best practices) gedeeld om werkprocessen te verbeteren. Het is duidelijk geworden dat we ook meer structurele oplossingen moeten bedenken. Die uitdaging gaan we graag samen met u aan, steeds vanuit de gedachte dat de spoedpatiënt centraal staat.

Net als vorig jaar hebben wij gekozen voor een overzichtelijk jaarverslag in beknopte vorm maar met de mogelijkheid om de voor u interessante onderwerpen aan te klikken waardoor u direct meer informatie krijgt. Wij nodigen u daar vanzelfsprekend van harte toe uit.

Grote druk op de spoedzorgketen betekent grote druk op de mensen die in deze keten werkzaam zijn. Enorme waardering willen wij daarom uitspreken voor de inzet van de vele ketenpartners uit de hele provincie Noord-Holland en Flevoland met wie wij het afgelopen jaar hebben gewerkt aan het verbeteren van de zorg voor de acute patiënt. Juist hun gedrevenheid is de basis voor onze samenwerking. Wij hopen dat wij ook in 2018 weer op u kunnen rekenen.

Wij wensen u veel leesplezier.

Namens alle medewerkers van bureau SpoedZorgNet AMC.

Deel deze pagina