Landelijke Acute Zorg Kaart staat online!

Sinds eind vorige maand is de Landelijke Acute Zorgkaart (LAZK) online beschikbaar. De LAZK (www.LAZK.nl) is een instrument om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg grafisch weer te geven en antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Waar bevindt zich welke aanbieder van acute zorg?
  • Welke type acute zorg leveren de zorgaanbieders?
  • Welke geografische gebieden worden gedekt door aanbieders van acute zorg?

De LAZK is ontwikkeld in opdracht van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Binnen het LNAZ werken de elf acute zorgnetwerken samen met alle ketenpartners in de acute zorg met als doel de beschikbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van de acute zorgketens in de regio te borgen en ervoor te zorgen dat een patiënt die acute zorg nodig heeft zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt.

Type aanbieders
In de LAZK zijn de belangrijkste aanbieders van acute zorg opgenomen, namelijk: ambulanceposten, instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg, Huisartsenposten, Mobiel Medisch Teams en ziekenhuizen. Voor de ziekenhuizen geldt dat er apart gekeken wordt naar de aanwezigheid van een afdeling Spoedeisende Hulp (SEH).

Rijtijdenmodel RIVM
De LAZK sluit aan op het rijtijdenmodel van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM maakt elke vier jaar, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), een analyse van het rijtijdenmodel dat is gebaseerd op meetgegevens over een heel jaar uit het automatisch voertuigregistratiesysteem (snelheden) van ambulances die met spoed rijden. In januari 2016 is het nieuwste rijtijdenmodel gepubliceerd, gebaseerd op de meetgegevens over medio 2014 tot medio 2015.

Scenario’s uitwerken
Naast inzicht in het huidige acute zorglandschap biedt de LAZK ook functionaliteit om scenario’s uit te werken van wijzigingen in het acute zorgaanbod. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een SEH of het verhuizen van een ambulancepost. De rechten voor deze functionaliteit zijn toebedeeld aan de managers, ROAZ-coördinatoren en adviseurs van de acute zorgnetwerken. Wanneer u geen inlog heeft, maar toch graag een scenario uitgewerkt ziet, kunt u hiervoor contact opnemen met Marie-Fleur van der Steeg, stafadviseur SpoedZorgNet (m.vandersteeg@amc.nl / 020-5661457).

Deel deze pagina