Nieuws

De app Opgeschaalde ketenzorg is vanaf nu te downloaden in de App-store en Google Play. De app is een naslagwerk voor iedereen die een sleutelfunctie heeft tijdens een incident of crisis in de (opgeschaalde) keten. Het biedt eenduidigheid in de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartners bij verschillende typen incidenten. De incidenttypen flitsramp, infectieziektecrisis en ontruiming/evacuatie zijn vanaf nu beschikbaar!
(de overige incidenttypen worden zo snel mogelijk aangevuld in de app).

De traumacentra en regioziekenhuizen hebben het afgelopen jaar alle zijlen bijgezet om aan de krappere deadline van 2017 te voldoen voor aanlevering indicatoren multitraumazorg. En met resultaat: de traumaregistratie op zowel hospitaal als prehospitaal niveau 2017 is afgerond!  Binnenkort zullen het AMC en het VUmc voor de bestuurlijke fusie tekenen en vanaf dat moment wordt samen opgetrokken in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs & opleiding. In dit kader zal ook het jaarrapport 2017 er inhoudelijk anders uit gaan zien.

Herinnert u zich nog die leraar of docent die iets wat ingewikkeld  en soms zelfs onbegrijpelijk lijkt, heel simpel kan maken? Iemand waarvan je het gevoel hebt dat je echt wat hebt geleerd door de lessen bij te wonen. Ik denk daarbij nog wel eens aan professor Frits van Faassen. Hij doceerde anatomie en embryologie; toch niet de makkelijkste vakken. Maar als hij ging vertellen dan werd iets wat gecompliceerd is ineens heel eenvoudig en daardoor begon je het zelfs leuk te vinden.

De ACT is een avondvullende vaardigheden training waarbij skills aangeleerd worden die nodig kunnen zijn bij de opvang en resuscitatie van vitaal bedreigde patiënten. Deze vaardigheden training wordt al enkele jaren gegeven als interne training voor specialisten en artsen in opleiding in het AMC. Sinds 2017 is de training ook opengesteld voor externe cursisten en geaccrediteerd. In Nederland is een dergelijke cursus niet eerder aangeboden, wat de ACT uniek maakt als training van deze vaardigheden. De training wordt verzorgd door urgentie-anesthesiologen en traumachirurgen van het AMC.

Een protocol ontwikkelen is één ding, maar implementatie ervan blijkt een uitdaging. In 2012 startte de focusgroep Acute Verloskunde de ontwikkeling van het protocol Acute Prehospitale Verwijzingen voor verloskunde. Hierin staan afspraken over o.a. parallelle acties bij acute verloskundige indicaties. Enkele jaren en meerdere implementatie-mijpalen later (waaronder pilot-trainingen, voorlichtingsfilms én een gloednieuwe e-learning) is nu de laatste stap gezet in de borging en daarmee de implementatie van het protocol.

Het eindverslag van het project “Regionale eenduidigheid bij overdrachten: SBAR” is goedgekeurd door ZonMw. Zij laten weten dat er een goede invulling is gegeven aan het onderzoek naar informatie overdracht in de zorgketen binnen de spoedeisende zorg, waarbij het uitgangspunt was dat een gestructureerde overdracht van informatie over de patiënt tussen zorgverleners de kwaliteit en veiligheid verbetert.

Donderdag 24 mei kwamen de leden van de focusgroep Opgeschaalde Zorg bijeen om gezamenlijk de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Crisisbeheersing en OTO door te spreken. De opkomst was goed met een mooie vertegenwoordiging van de verschillende ketenpartners en ook een aantal nieuwe gezichten.

Bij OLVG stond de afgelopen week het trainen van de netcentrische werkwijze op de agenda. Vorig jaar zijn de instellingen binnen de regio van SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest van start gegaan met informatiedeling via de netcentrische werkwijze. Voor de eigen crisisorganisatie betekent deze nieuwe werkwijze dat er op een andere (aanvullende) manier informatie met de ketenpartners wordt gedeeld en hiervoor een nieuwe rol aan het Operationeel Team (Medisch) wordt toegevoegd: namelijk die van Informatie Coördinator.

Het triage-instrument voor crisisdiensten, dat vanuit de ROAZ focusgroep Acute Psychiatrie is ontwikkeld, heeft 12 april de verkiezing voor het beste triage-idee van Nederland 2018 gewonnen! Deze verkiezing is onderdeel van het NTS Triagecongres. Voor een filmpje met uitleg over het instrument, klik hier: https://de-nts.nl/overige-activiteiten-nts/beste-triage-idee-2018/

Donderdagavond 12 april verzamelden zich in een collegezaal in het AMC 300 rode neuzen. Allemaal geïnteresseerden die zowel direct als indirect te maken hebben met traumatisch letsel bij kinderen. Voor elke aanwezige zit een rode clownsneus in de goodiebag die gebruikt zal worden voor de beantwoording van vragen volgens het komisch neus-op-neus-af principe. De thema-avond wordt geopend door voorzitter Vincent de Jong.

Pagina's