Nieuws

Op 26 november kwamen de leden van de focusgroep Spoedzorgketen voor de derde keer dit jaar bij elkaar. Een ambitieuze agenda lag voor met mooie best practices om te delen, knelpunten waarover we met elkaar in gesprek gingen en initiatieven die we met de focusgroep op hebben gepakt om de spoedzorgketen te kunnen verbeteren.

Al bijna weer een jaar voorbij. Maar dit jaar gaat niet als een nachtkaars uit. Drukte is ‘gewoon’ geworden en nu zijn het de kinderafdelingen die dit het meeste merken. Een RS virus of een griep  toont maar weer aan hoe weinig rek er nog in het systeem zit. Bijna altijd is tekort aan gekwalificeerd personeel de belangrijkste oorzaak. Maar zoals we met elkaar weten, kent het capaciteitsprobleem vele oorzaken.

Komend jaar wordt het Jaar van SBARR. Dit campagnejaar zal worden afgetrapt met een SBARR-week van 6 t/m 10 januari. In deze week ontvangen alle SEH’s en ambulanceposten in de regio Noord-Holland Flevoland een EHBO-doos: Eerste Hulp bij Overdracht. Hierin zitten praktische hulpmiddelen om meer aandacht te geven aan de SBARR als standaard overdrachtsmethode en het gebruik van SBARR te vergemakkelijken.

De acute zorg staat steeds meer onder druk door de toenemende zorgvraag in relatie tot uitdagingen omtrent capaciteit. Datagedreven technologie kan een meerwaarde zijn voor een patiëntgerichter acute zorgketen met een efficiënter en effectiever gebruik van de beperkt beschikbare capaciteit binnen de keten van acute zorg.  Dit resulteert binnen de onder druk staande acute zorgketen dat de patiënt op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plek krijgt.

Afgelopen 26 november is de focusgroep Psychiatrie voor de tweede keer dit jaar bijeen gekomen.

eCPR komt onze kant op en daar is de hele keten voor nodig! Met deze woorden opent dagvoorzitter Alexander Vlaar de thema-avond ‘Reanimatie: ECMO en eCPR’, georganiseerd in samenwerking met SpoedZorgNet op dinsdag 19 november 2019. 

Vorig jaar is op initiatief van de 6 GHOR-bureaus in de regio’s van Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet een bijeenkomst georganiseerd over basiskennis Crisisbeheersing voor de care-instellingen uit de beide regio’s. Deze bijeenkomst werd zo goed ontvangen, dat er in navolging hierop een vervolgbijeenkomst is gepland op 19 november.

Afgelopen vrijdag was ik bij het jaarcongres van het Landelijk Netwerk Acute Zorg waarbij we stil stonden bij het feit dat de 11 traumacentra in Nederland 20 jaar geleden zijn opgezet. Een visionaire beslissing die destijds genomen is door toenmalig minister Els Borst. Dit was ver vóór wij allemaal de netwerkorganisatie zagen als noodzakelijke toekomst en heeft ons veel goeds gebracht: regionale samenwerking en regie, en een indeling in 3 levels van traumazorg om zo de juiste patiënt op de juiste plaats te laten behandelen.

Vanaf 1 oktober ben ik met frisse moed en veel plezier begonnen als Stafadviseur – Coördinator Traumaregistratie bij SpoedZorgNet. Graag stel ik me via deze weg aan jullie voor.

Op dinsdag 12 november stond het vierde tactisch ROAZ van dit jaar gepland. Met deelnemers vanuit de VVT, GGZ, HAP’s, ziekenhuizen, RAV en GHOR begon de vergadering met het agendapunt over het nakomen van bestaande regionale afspraken, waarvoor in de vorige vergadering te weinig tijd was om dit punt goed met elkaar te bespreken.

Pagina's