Nieuws

Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag, de dag waarop de Troonrede wordt uitgesproken als opening van het nieuwe parlementaire jaar. Een vast onderdeel van de gepresenteerde begroting betreft altijd de gezondheidszorg. Even de belangrijkste punten op een rijtje:

In het ROAZ van 10 juni 2016 is afgesproken best practices met elkaar te delen om de capaciteitsproblematiek in de spoedzorgketen te verminderen. SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest hebben voorbeelden verzameld en in dit document op een rij gezet. Jaarlijks proberen we dit document te updaten en te voorzien van nieuwe ideeën die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de capaciteitsproblematiek.

Afgelopen winter is het griepseizoen mild verlopen. Bij de start van het griepseizoen, afgekondigd door het RIVM, is in de regio het informatiemanagement systeem geactiveerd (LCMS- GZ). Er heeft een evaluatie plaatsgevonden onder gebruikers van het informatiesysteem.

Wat uit de evaluatie naar voren kwam:

Dinsdag 17 september stond het derde tactisch ROAZ wederom in het teken van onderlinge uitwisseling en discussie en was de sfeer energiek en gedreven.

Op dinsdag 19 november 2019 organiseert SpoedZorgNet weer een thema-avond. Het onderwerp dat deze avond centraal staat is 'Reanimatie: ECMO en ECPR'. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: veno-arteriële ECMO, cardiogene shock, ECPR en casuïstiek. 

Op vrijdag 11 oktober organiseert Ambulance Amsterdam in samenwerking met SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest een symposium met als onderwerp Kindermishandeling en huiselijk geweld bij de Meervaart in Amsterdam. Dit aanpakken vergt moed, willen en kunnen.

Diverse sprekers (o.a. ervaringsdeskundige, jurist, zeden rechecheur, geriater) uit de keten zullen de aanwezigen meenemen in casuïstiek, regels omtrent melden en de AVG, best practices en meer... Deelname aan dit symposium is kosteloos. Accreditatie wordt aangevraagd. 

Negen nieuwsgierige blikken en twee energieke trainers: op 18 en 19 juli vond de tweedaagse scholing voor beginnende informatiecoördinatoren binnen zorginstellingen bij rampen en crises plaats in Hotel Oostzaan. De scholing werd georganiseerd door SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest en verzorgd door het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid).

Vanuit de Focusgroep Spoedzorgketen en de bureaus van SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest wordt al enige tijd gewerkt aan de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. In het kwaliteitskader staat onder andere dat in de regio bekend moet zijn welke regionale samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners er gelden en dat duidelijk moet zijn welke toestandsbeelden naar welke ziekenhuizen getransporteerd moeten worden.

De vakanties liggen grotendeels weer achter ons. Hopelijk met veel nieuwe ervaringen en de tijd om de focus eens echt te verleggen. In mijn geval was dat onder andere door een bezoek te brengen aan de Ardennen. Ik ben er vele malen doorheen gereden op weg naar Frankrijk, maar nu echt eens de weg af gegaan en een week doorgebracht in een natuurhuisje. Schitterende natuur en ruimte genoeg voor enkele sportieve uitdagingen. Maar waar ik vooral van heb genoten is het buiten ontbijten met het hele gezin op een terras met uitzicht op de bergen en het dal.

Op vrijdag 11 oktober organiseert Ambulance Amsterdam in samenwerking met SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest het symposium ‘Durf te melden’ over Kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit aanpakken vergt moed, willen en kunnen. Het symposium is bedoeld voor medewerkers van hulp- en zorgorganisaties die hier regelmatig mee in aanraking komen en meer willen weten over hoe je dit zorgvuldig meldt en aanpakt.

Pagina's