Nieuws

Op 15 april 2021 organiseert SpoedZorgNet het webinar 'Bekkenfracturen'. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: resuscitatie en open bekkenfracturen.

Via dit bericht worden dagelijks de cijfers van het aantal bewezen COVID-19-patiënten op de intensive care (IC) en kliniek (verpleegafdeling) gepubliceerd.

Hierbij de actuele cijfers en bijgewerkte grafieken.

Aantal COVID-19 (12 april 2021)

IC:        127 (+3)
Kliniek: 282 (+8)

Onder voorzitterschap van leden van het bestuurlijk crisis ROAZ (BCR) is de afgelopen weken intensief gewerkt aan plannen die onze ROAZ-regio helpen voorbereiden op een eventuele fase 3 - crisiszorg.

Een fase waarin de maximale capaciteit van de (acute)zorgketen is bereikt en de zorgvraag niet op normale wijze kan worden geholpen. Afgevaardigden uit alle sectoren hebben hieraan bijgedragen.

Er zijn zeven thema’s vastgesteld die vervolgens in zeven verschillende werkgroepen zijn uitgewerkt. Het gaat om de volgende thema’s/werkgroepen:

In de loop van maart afgelopen jaar kwamen er steeds meer geluiden vanuit Brabant dat de ziekenhuizen werden overspoeld met Corona-patiënten. We zagen het gevaar onze kant opkomen. Op 13 maart 2020 ging ook onze regio in de crisis-modus. Onze ziekenhuizen zagen inmiddels dat de eerste patiënten met spoed moesten worden opgenomen. Vanuit Brabant was er behoefte om patiënten te verplaatsen naar ziekenhuizen waar nog wel plek was. Er was nog geen systeem om het aantal patiënten en de beschikbare capaciteit goed in beeld te krijgen. Waar moesten die patiënten naartoe en wie had de regie?

De Gezondheidsraad heeft patiëntengroepen benoemd die, op basis van hun medische achtergrond, sneller in aanmerking zouden moeten komen voor een COVID-19 vaccinatie. Een paar weken geleden is het RIVM gestart met oriënterende gesprekken om te verkennen hoe het traject om een aantal medische risicogroepen te vaccineren zo goed mogelijk georganiseerd kan worden en om een inschatting te maken van wat daar voor nodig is. Via de NVZ/NFU hebben de ziekenhuizen het verzoek gekregen om het aantal patiënten behorende bij onderstaande hoog-risicogroepen aan te leveren:

Op vrijdag 5 februari was het eindelijk zover: de eerste huisartsen in de regio Noord-Holland/Flevoland kregen hun COVID-19 vaccinatie. De huisartsen konden op twee locaties in de regio hun vaccinatie halen: Amsterdam UMC (locatie AMC) en Noordwest Ziekenhuisgroep. De LHV coördineerde dit vaccinatieproces met ondersteuning vanuit deze ziekenhuizen, de HAP en het ROAZ-bureau.

Ik was afgelopen weekend in Den Haag en ik moet bekennen, ik kom daar bijna nooit. Maar ik ben wel onder de indruk van die stad. Heel veel prachtige gebouwen met een verre historie: het Vredespaleis, Paleis Noordeinde en natuurlijk het Binnenhof, de Hofvijver en het torentje. Maar ook de brug waar anti-corona demonstranten stonden te slaan op pannen toen Mark Rutte zijn toespraak hield over de corona maatregelen en de avondklok. Na de verkiezingen van afgelopen week zullen er binnenkort wel weer veel nieuwe gezichten de dagelijkse gang maken naar het Binnenhof en de Tweede Kamer.

Gepubliceerd door de NVT op 5 maart 2021

In de week van 7 tot en met 14 februari was Nederland in de greep van het winterse weer. Het begon met sneeuw en vorst en eindigde in een spectaculair oudhollands weekend met natuurijs. Door de gladheid op de stoep en straat en het schaatsen op het natuurijs, kwam er een stortvloed van ongevallen binnen bij de ziekenhuizen van Nederland. Op 15 februari jongstleden publiceerde de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) al een landelijke inventarisatie van de SEH bezoeken in de ijsweek en spoedoperaties in het “schaatsweekend”.

Dinsdag 9 maart kwamen de leden van de focusgroep Heupfracturen bij elkaar. Doel van deze focusgroep is om op regionaal niveau multidisciplinaire kennis en ervaringen uit te wisselen om daarmee de kwaliteit van de zorgketen voor patiënten met een heupfractuur te behouden dan wel te verbeteren. Hieronder een korte terugblik op de afgelopen focusgroep bijeenkomst.

Op basis van prognoses van onder andere het RIVM en het LCPS, is de voorspelling dat het aantal besmettingen met de Britse variant begin maart zéér snel zullen oplopen en mogelijk kunnen leiden tot een fase waarin de maximale capaciteit in Nederland is bereikt. Deze fase (ook wel fase 3 genoemd en die is gekoppeld aan de IC capaciteit) wordt landelijk door de minister van VWS afgekondigd.

Pagina's