Nieuws

Met ingang van 22 november publiceert het ROAZ Noord-Holland/Flevoland weer dagelijks het aantal bewezen COVID-19-patiënten op de intensive care (IC) en kliniek (verpleegafdelingen).
Het gaat hier om cijfers van COVID-19-patiënten die in de ziekenhuizen in de ROAZ regio Noord-Holland en Flevoland zijn opgenomen.
Heeft u vragen over deze cijfers of wilt u de cijfers weten of van een bepaalde dag/periode, dan kunt u contact opnemen met één van de adviseurs acute zorg.

Aantal COVID-19 (19 januari 2022)

IC           :   54 (+1)
Kliniek    : 164 (-7)

Elk jaar publiceren Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet het jaarrapport Traumaregistratie. Het jaarrapport 2017-2021 is in te zien en te downloaden via deze link.

Op 24 juni 2022 heeft Gijs Roest, directeur RAV Flevoland / Gooi en Vechtstreek, een presentatie gegeven in het Algemeen ROAZ over de landelijke pilot zorgcoördinatie die plaatsvindt in zijn regio. De landelijke pilots zorgcoördinatie hebben als doel dat patiënten op de juiste plek en juiste plaats zorg ontvangen en vermindering van druk op de acute zorg. Zorgcoördinatie vraagt altijd om samenwerking tussen aanbieders van acute zorg. Momenteel toetsen 10 regio’s in Nederland het concept zorgcoördinatie in 10 afzonderlijke pilots.

Landelijk
Maandag 13 juni heeft er een Landelijke Spoedzorgtafel bijeenkomst plaatsgevonden met alle vertegenwoordigers van de koepels, waarin de landelijke voortgang met betrekking tot het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is besproken. De belangrijkste onderwerpen waren:

Noordwest Ziekenhuisgroep en Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) werken aan de realisatie van het spoedplein op Noordwest locatie Den Helder. Hier vindt alle acute zorg plaats onder één dak, waarbij de SEH en huisartsenpost volledig zijn geïntegreerd. Patiënten worden ontvangen en getrieerd via één balie, waarna zij direct doorgestuurd worden naar de juiste zorgverlener.

Wij geven in onze nieuwsbrief altijd een terugkoppeling van de focusgroep bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. In plaats van aparte artikelen per focusgroep met een verslag van de bijeenkomst, volgt hierbij een samenvatting van de belangrijkste punten die besproken zijn in de focusgroepen die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden:

De e-learning Verloskunde met als onderwerp acute verwijzingen is verhuisd en wordt voortaan beheerd door de Amstel Academie. Voordeel hiervan is dat de backoffice bereikbaar is en vragen of verstoringen snel kunnen worden verholpen. Voor de e-learning klik hier; een eenmalige registratie is wel noodzakelijk. De e-learning kan zonder kosten worden doorlopen.

Pagina's