Nieuws

De stress loopt op in de operatiekamer, want de patiënt dreigt niet voldoende zuurstof te krijgen. De anesthesiologen doen verwoede pogingen om hem aangesloten te krijgen aan de beademing. Probleem: het beademingsbuisje wil niet goed in de keel. De patiënt kan nog wel even zonder zuurstof, maar niet zo heel lang meer. Intussen blijft zijn bloeddruk maar dalen. Door een fikse interne bloeding, zo is het vermoeden. ‘Hij gaat verder achteruit!’, waarschuwt de chirurg. De knoop wordt doorgehakt: ‘We gaan over op een larynxmasker’.

Jaap Frank Ponstein, de nieuwe Directeur Operatie bij Ambulance Amsterdam, vertelt vol enthousiasme over zijn eerste weken op zijn nieuwe werkplek. ‘Bij Ambulance Amsterdam werken enorm betrokken mensen met een passie voor het vak, die goede zorg
aan de patiënt willen leveren. Het is aan ons als directie, om ervoor te zorgen dat aan alle randvoorwaarden is voldaan zodat zij zich volledig aan deze taak kunnen wijden. Rust in de organisatie, meer aandacht voor de patiënt in de zorgketen en werken aan een

Jan Luitse, traumachirurg en medisch hoofd SEH, met bijna dertig jaar ervaring in de acute zorg een man met veel wijsheid, kennis en overzicht. In het AMC vind je op ‘zijn’ SEH geen Amerikaanse toestanden met schreeuwende hulpverleners hollend achter brancards. Luitse: ‘De beste acute zorg wordt daar bedreven waar in alle rust snel wordt gehandeld.’ Hijzelf is daar het sprekend voorbeeld van. Op de dag dat de shockrooms worden verhuisd, als onderdeel van een totale verbouwing van de SEH, neemt hij alle tijd om over de Nederlandse Triage Standaard (NTS) te praten. En de shockrooms?

De nieuwste editie van de TraumaPost staat online. In deze nieuwsbrief zijn de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen opgenomen op de drie

Eén dashboardscherm met de beschikbare capaciteit van acute zorg, dat is acuut zorgportaal. Een webapplicatie waarmee ketenpartners in de acute zorg met elkaar communiceren: Welke ziekenhuizen zijn 'rood' en weke 'groen'? Waar kan de patiënt wel of niet direct behandeld worden?

Helaas is de inschrijving gesloten omdat de avond vol is. Ook is de reservelijst gesloten. 

U bent van ons gewend dat u zich ook terplekke kunt inschrijven. Dit is volledig op eigen risico en geeft geen garantie tot deelname aan de avond. VOL=VOL

Op vrijdag 1 april 2016 vindt voor de negende keer het Symposium Complicaties in de Traumachirurgie plaats. Wij organiseren deze dag met het vermoeden dat wij niet de enigen zijn die met enige regelmaat met complicaties bij traumapatiënten worden geconfronteerd. Juist deze patiënten vragen het meeste van uw expertise. Daarom vinden wij het belangrijk om aan dit aspect van de traumazorg aandacht te besteden. Ook dit jaar is het ons (helaas) weer gelukt een scala aan problemen met fracturen, gemiste letsels, wondproblemen en onhandig management te verzamelen.

Op woensdag 3 februari aanstaande organiseert TraumaNet AMC in samenwerking met Netwerk Acute Zorg, regio VUmc een thema-avond Kwetsbare ouderen in de spoedzorg. Deze avond is bedoeld voor SEH-artsen, SEH-verpleegkundigen, internisten acute geneeskunde, internisten ouderengeneeksunde, geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en andere betrokken disciplines. 

De afgelopen drie maanden is achter de schermen hard gewerkt aan het vernieuwen van onze website: www.TraumaNetAMC.nl. De grootste wijzigingen hebben betrekking op het Content Management Systeem waarmee wij onze website kunnen beheren, maar ook voor de eindgebruikers zijn er nieuwe functionaliteiten toegevoegd.

De nieuwste editie van de TraumaPost staat online. In deze nieuwsbrief zijn de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen opgenomen op de drie
beleidsterreinen. In deze editie onder andere het verslag van de thema-avond Watersport, de regionale oefening Grieppandemie en het werkbezoek naar Odense Universiteitshospital. Klik hier om de TraumaPost te lezen.

Pagina's