Pain management in adult patients with traumatic injuries - improving injury-related pain treatment

Traumatisch letsel komt zeer frequent voor en is bijna altijd pijnlijk. In zijn proefschrift “Pain management in adult patients with acute traumatic injuries - improving injury-related pain treatment” onderzocht SEH-arts KNMG Milan Ridderikhof verschillende aspecten van acute pijnbestrijding bij volwassen patiënten met diverse letsels en evalueerde hij een aantal specifieke pijnbehandelingsstrategieën.

Hieruit blijkt dat, teneinde pijnbestrijding op de SEH te verbeteren, een verpleegkundig pijnprotocol (waarmee verpleegkundigen autonoom analgetica kunnen toedienen) aanwezig dient te zijn. Maar, behalve de implementatie hiervan zijn evenzo belangrijk het opleiden van personeel; het verrichten van audits en aandacht voor herbeoordelingen van ernst van pijn. Daarnaast blijken bij patiënten die geen pijnstillers wensen te ontvangen, een aantal overtuigingen een rol te spelen bij de beslissing om pijnmedicatie te weigeren. De belangrijkste gedachten die leven, zijn namelijk dat pijnstillers alleen gebruikt dienen te worden bij extreme pijn; een angst voor verslaving en tot slot de overtuiging dat pijnstillers de bevindingen van het lichamelijk onderzoek van de behandelend arts zouden kunnen maskeren. Het is van belang dat op deze aspecten in gegaan wordt bij het optimaliseren van pijnbestrijding op de SEH.

Ten aanzien van patiënten met klein traumatisch extremiteitsletsel heeft Ridderikhof een systematic review geschreven en een multicenter RCT verricht. Hij heeft 547 patiënten geïncludeerd op de SEH-afdelingen van het AMC en het VUmc; in een tweetal huisartsenpraktijken en in een huisartsenpost. De geïncludeerde patiënten lootten voor pijnbehandeling middels paracetamol 4dd 1000 mg, diclofenac 3dd 50 mg of voor de combinatie van beide middelen. Hieruit kwam naar voren dat gebruik van paracetamol dezelfde mate van pijnbestrijding oplevert als met diclofenac en zelfs als met de combinatie van paracetamol en diclofenac, zowel in de acute fase als gedurende de drie dagen hierna. Dit betekent dat bij (zeer veel voorkomend) klein letsel, NSAIDs dus geen aanvullende analgetische waarde hebben en achterwege gelaten kunnen worden. Gezien het nadeligere bijwerkingenprofiel van NSAIDs ten opzichte van paracetamol is dit klinisch relevant.

Ook bij andere letsels onderzocht Ridderikhof specifieke manieren van pijnbestrijding. Zo blijkt het gebruik van lidocainegazen zonder de toevoeging van vasoconstrictieve additiva de noodzaak tot infiltratie anesthesie niet te kunnen verminderen en is de supra-inguinale techniek van het aanprikken van een Fascia Iliaca Compartment Block bij oudere patiënten met heupfracturen een effectieve manier van pijnbestrijding.

Pain management in adult patients with acute traumatic injuries - improving injury-related pain treatment.
M.L. Ridderikhof
Promotiedatum: 8 maart 2019
Promotoren: Prof. Dr. Dr. M.W. Hollmann en Prof. Dr. J.C. Goslings

Deel deze pagina