Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) 15 juni: een impressie

Cijfers over patiëntenstromen in de regio, de noodzaak van voorbereiden op de volgende griepepidemie en ontwikkelingen rondom het ELV-loket; dit is een greep uit de onderwerpen die besproken werden tijdens een drukbezocht ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) op vrijdag 15 juni. Het ROAZ richt zich met name op bestuurders van alle organisaties die betrokken zijn bij de acute zorg in de regio. Informatie uitwisselen over de laatste ontwikkelingen in de regio is een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst. Zo ook over de lateralisaties die de komende tijd gerealiseerd gaan worden als gevolg van fusies van ziekenhuizen in onze regio:

  • De bestuurlijke fusie van het AMC en VUmc in de Amsterdam Universitair Medische Centra is sinds 7  juni een feit. Gedurende de komende 1,5 jaar zal als eerste de kinder-IC lateraliseren naar locatie AMC, wat betekent dat overige gerelateerde specialismen (zoals kinderchirurgie) ook over zullen gaan. Oogheelkunde zal naar locatie VUmc gaan, om meer ruimte te maken op de OK van locatie AMC.
     
  • Per eind oktober zullen geen bevallingen meer plaatsvinden in het Waterlandziekenhuis in Purmerend. Naast verloskunde gaat ook de kinder-IC dan naar het Westfriesgasthuis in Hoorn. In het Waterlandziekenhuis blijft nog wel poliklinische verloskunde en kindergeneeskunde beschikbaar.
     
  • Ook binnen de locaties van het Spaarne Gasthuis gaat de verloskundige zorg lateraliseren, van Hoofddorp naar Haarlem-Zuid. Dit was al langer bekend, maar de verbouwing die hieraan vooraf moest gaan is bijna gereed, waardoor deze verschuiving in november 2018 zal worden gerealiseerd.

Bovenstaande verschuivingen zijn volgens de afspraken die zijn beschreven in de leidraad acute zorg  besproken met betrokken ketenpartners en gedeeld binnen het ROAZ.

Deel deze pagina