Aangepast StrokeNet protocol (ook) belangrijk voor de 1e lijn

Het geldende StrokeNet-protocol met regionale afspraken rondom de IAT-interventie (Intra-arteriële Trombolyse) ter behandeling van een herseninfarct (CVA) is recentelijk aangepast op basis van de nieuwste inzichten en onderzoeksresultaten. Het tijdsbestek waarbinnen IAT nog zinvol kan zijn voor een CVA-patiënt is 6 tot 24 uur na het ontstaan van de eerste symptomen. Dat tijdsbestek was voorheen aanzienlijk korter. Daarom is het essentieel dat alle verwijzers in de regio dit weten zodat zij op tijd een ambulance inschakelen, óók als de eerste symptomen relatief langer geleden zijn. Vooral voor huisartsen is dit van belang, omdat een deel van de mensen die later een CVA blijken te hebben zich aanvankelijk melden bij de huisarts.  In de focusgroepvergadering van 11 oktober jl. is dit o.a. onderwerp van gesprek geweest, waarbij is besproken hoe huisartsen in de regio (met name in de dagpraktijken) hier over kunnen worden geïnformeerd. Het nieuwste StrokeNet protocol vindt u hier.

Deel deze pagina