Symposium 'Durf te melden'

Op vrijdag 11 oktober organiseert Ambulance Amsterdam in samenwerking met SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest het symposium ‘Durf te melden’ over Kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit aanpakken vergt moed, willen en kunnen. Het symposium is bedoeld voor medewerkers van hulp- en zorgorganisaties die hier regelmatig mee in aanraking komen en meer willen weten over hoe je dit zorgvuldig meldt en aanpakt.

Datum: vrijdag 11 oktober
Tijd: 09:00 - 16:00 uur, aansluitend een borrel
Locatie: De Meervaart, Amsterdam (er is voldoende parkeergelegenheid)
Doelgroep: aandachtsfunctionarissen ziekenhuizen, ambulancediensten en huisartsenpraktijken, ambulanceverpleegkundigen/chauffeurs,  politie, (SEH-)verpleegkundigen, (SEH-)artsen, huisartsen, verloskundigen, Veilig Thuis medewerkers  en andere geinteresseerden.
Accreditatie: is aangevraagd bij ABC1, V&V, NVBM, KCKZ en SKJ. 
Programma: diverse sprekers zoals een ervaringsdeskundige, een jurist, een zedenrechercheur en een geriater nemen u mee in casuïstiek, regels omtrent melden, de AVG, praktijkvoorbeelden en nog veel meer. Een van de praktijkvoorbeelden komt van Ambulance Amsterdam. De implementatie van de nieuwe meldcode, de aandacht ervoor bij scholing en het huidige werkproces, hebben eraan bijgedragen dat medewerkers van Ambulance Amsterdam veel meer, veel eerder en veel sneller zorgelijke situaties melden.

 

Deelname aan dit symposium is gratis. 

 

Deel deze pagina