Terugblik tactisch ROAZ: interactief en volle aandacht voor de actualiteit en onderlinge kennismaking

Afgelopen donderdag heeft in het Van der Valk Hotel in Oostzaan voor de tweede maal het tactisch ROAZ plaatsgevonden. Tijdens deze interactieve bijeenkomst stonden onderlinge kennismaking en een actuele discussie rondom de vijf thema’s centraal.  Geen stoelen dit keer, maar statafels waaraan alle aanwezigen op meer informele wijze met elkaar in gesprek gingen en rouleerden langs een vijftal thema’s voortkomend uit het deltaplan (instroom; transparantie en inzicht in capaciteit; personeel, opleiden en flexibiliteit; logistiek en uitstroom). Elke 10 minuten gaven de deelnemers in wisselende samenstelling aan, waar de uitdagingen liggen voor hun organisatie en de (acute) keten, wat prioriteit heeft en werd er al een aantal potentiële project ideeën genoemd. Het concreet maken van vervolgstappen wordt in een kleiner gezelschap en bijbehorende thema/werk- groep verder opgepakt. Met dank aan de deelnemers die zich hiervoor al hebben opgegeven.

Ook hebben we tijdens het overleg stil gestaan bij de onderlinge verwachtingen over en weer. Wat verwachten de deelnemers van het tactisch ROAZ en wanneer zijn we tevreden? Door middel van een online survey zijn de verwachtingen voorafgaand aan het tactisch ROAZ opgehaald. Voorbeelden hiervan zijn: kennis van andere organisaties en begrip voor elkaar, een regionaal breed gedragen beleid en het opvolgen van ketenafspraken. Kortom, het tactisch ROAZ heeft zijn toegevoegde waarde bewezen wanneer:

  • deelnemers actief betrokken zijn en hun verantwoordelijkheid nemen;
  • er een dialoog is op basis van openheid en transparantie;
  • deelnemers elkaar ook naast het tactisch ROAZ (structureel) weten te vinden;
  • het tactisch ROAZ daadwerkelijk de verbindende schakel is tussen bestuurders en werkvloer;
  • het tactisch ROAZ invloed heeft op de agenda van het bestuurlijk ROAZ;
  • deelnemers gezamenlijk prioriteren en knelpunten benoemen en daaruit voortkomende projecten ;
  • daadwerkelijke voortgang wordt bereikt op concrete projecten.

Een flinke uitdaging, maar aan de energie en gedrevenheid van de deelnemers te merken, absoluut haalbaar!

Wanneer de eerste thema/werkgroepen hebben plaatsgevonden, geven we graag een meer inhoudelijke terugkoppeling.

Het volgende tactisch ROAZ vindt plaats op 17 september.

Deel deze pagina