Focusgroep Acute Verloskunde

Afgelopen maand was de Focusgroep Acute Verloskunde in De Veranda in Amsterdam. De opkomst was hoog, de agendapunten op de agenda divers en aansprekend. Onderstaand een korte reflectie van de bijeenkomst.

De ervaringen met het Acuut Zorgportaal voor verloskunde is een vast agenda onderdeel. Het aantal stops (en daarmee % tijd niet beschikbaar) is en blijft in Amsterdam–Amstelland hoog in vergelijking met de andere deelregio’s.

De verloskunde afdelingen en de VSV-vertegenwoordigers eerste lijn zijn de afgelopen periode door de adviseurs van SpoedZorgNet en het Netwerk Acute Zorg Noordwest bezocht. Er is gesproken over de capaciteit- en personeelsproblematiek waarbij ideeën en oplossingsrichtingen zijn geïnventariseerd.

Een registratie van het aantal zwangere vrouwen in de regio en een ‘à terme datum’, kan zowel voor de verloskunde afdelingen en de VSV vertegenwoordigers transparantie geven om de noodzakelijke capaciteit in beeld te brengen. Elders in het land lopen ook projecten die interessant zijn: ‘aanbod gestuurd roosteren’ en ‘operatie capaciteit gespreid over het jaar inzetten’. Beiden projecten spreken de deelnemers van de Focusgroep aan. Hoe dit relevant kan zijn voor de verloskunde zal nader worden ondergezocht. Functiedifferentiatie en de inzet van anders opgeleide medewerkers lijken daarbij kansrijk. Op korte termijn zal door de adviseurs van SpoedZorgNet en het Netwerk Acute Zorg Noordwest geïnventariseerd worden welke projecten door Focusgroep Acute Verloskunde kan worden opgepakt.

De regionale afstemming over interklinische overplaatsingen van zwangere vrouwen met een dreigende partus gaf een levendige discussie onder de aanwezigen. Daarbij gaf men aan dat het landelijke ambulanceprotocol aan revisie toe is. De kans om input te geven en te komen tot een duidelijk werkbare richtlijn wordt aangegrepen. De volgende Focusgroep Acute Verloskunde  zal plaatsvinden na de zomer.

Deel deze pagina