Terugblik ROAZ-focusgroep Acute Verloskunde

Twee keer per jaar komt de focusgroep verloskunde bijeen. De afgelopen twee jaar is de capaciteitsproblematiek een van de belangrijkste bespreekpunten geweest. Tijdens de vergadering van 15 oktober zijn de volgende onderwerpen besproken:

  • Het Acuut zorgportaal verloskunde, de personele capaciteit en capaciteit van de verloskamers in de zomerperiode, evenals het project ‘Voorspellen benodigde capaciteit’ aan de hand van de a terme datum van de zwangere.
  • De uitkomsten van het trendonderzoek verloskunde, die een mooi inzicht geven in de zorgvraag- en aanbod van verlosafdelingen in Noord-Holland en Flevoland. Bij de deelnemers aan het overleg is een duidelijke behoefte om Neonatologie-afdelingen in het vervolgonderzoek te betrekken. Ook kan in de volgende editie de verbreding gezocht worden bij de verloskunde capaciteit in de eerste lijn. 
  • Aan het eind van de bijeenkomst is er gesproken over welke onderwerpen de focusgroep in 2020 verder wil oppakken. Er bleek genoeg inspiratie!
Deel deze pagina