Traumaregistratie 2017

De traumacentra en regioziekenhuizen hebben het afgelopen jaar alle zijlen bijgezet om aan de krappere deadline van 2017 te voldoen voor aanlevering indicatoren multitraumazorg. En met resultaat: de traumaregistratie op zowel hospitaal als prehospitaal niveau 2017 is afgerond!  Binnenkort zullen het AMC en het VUmc voor de bestuurlijke fusie tekenen en vanaf dat moment wordt samen opgetrokken in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs & opleiding. In dit kader zal ook het jaarrapport 2017 er inhoudelijk anders uit gaan zien. SpoedZorgNet AMC en Netwerk Acute Zorg Noordwest zullen samen om tafel gaan om voor het eerst de traumaregistratie van beide regio’s in één rapport inzichtelijk te maken.  Deze editie van de DigiPost geeft vooralsnog een korte vooruitblik op de data traumaregistratie van regio SpoedZorgNet.

In 2017 zijn door de 8 ziekenhuizen (10 SEH-locaties) in regio SpoedZorgNet AMC 6.332 traumapatiënten geïncludeerd in de Landelijke Traumaregistratie (LTR). Dit zijn patiënten die binnen 48 uur na een ongeval op de SEH zijn gepresenteerd en naar aanleiding van hun letsel zijn opgenomen in het ziekenhuis, overgeplaatst naar een ander ziekenhuis of zijn komen te overlijden op de SEH. De mediane leeftijd van alle traumapatiënten bij aankomst op de SEH in 2017 is 59 jaar. In onderstaande figuur is het aantal traumapatiënten per oorzaak ongeval uitgesplitst naar dagdeel aankomst SEH*. In totaal zijn er 157  patiënten in 2017 op de SEH gepresenteerd naar aanleiding van een ongeval gerelateerd aan geweld. Van deze groep traumapatiënten zijn de meeste tegen de avond en in de nacht op de SEH gezien. Van het totaal aantal verkeersongevallen zijn er minder patiënten in de ochtend  (20%; n=233) dan in de middag gepresenteerd (36%; n=420) .
*Aantal traumapatiënten waarbij aankomsttijd SEH bekend

Verdeling oorzaak ongeval uitgesplitst naar dagdeel (2017)

Registratie multitraumapatiënten 2017
Het voordeel van de krappere deadline in 2017 is dat eerder een compleet beeld is van de traumacijfer waarop interventies kunnen worden ingezet. In dit verslagjaar zijn er op basis van de LTR gegevens 253 multitraumapatiënten (Injury Severity Score > 15) opgevangen op de SEH binnen regio SpoedZorgNet AMC (LTR database 23-05-2018). Van dit aantal zijn de meeste naar aanleiding van een privéongeval (44,3%; n=112)  of een verkeersongeval (37,2%; n=94) gepresenteerd op de SEH. Verdieping in de uitkomsten van de indicatoren multitraumazorg staat onder meer op de agenda van het Regionaal Trauma Overleg (RTO).

Percentage (%) multitraumapatiënten uitgesplitst naar oorzaak ongeval (2017)

Deel deze pagina