Kenniscentrum

De samenwerking van partners in de keten van de traumazorg, zoals ziekenhuizen en ambulancevoorzieningen, levert kennis en kunde op. Elke professional heeft zijn eigen expertise en ervaring op deelgebieden. Het traumacentrum van het AMC heeft als Level-1 ziekenhuis - dat het hoogste niveau aan zorg biedt - veel specialistische kennis in huis, maar voor bepaalde letsels/letselgevolgen kan speciale expertise juist in bijvoorbeeld een partnerziekenhuis uit het netwerk aanwezig zijn. SpoedZorgNet fungeert dan ook als kenniscentrum, waarin alle deelnemende partners in Noord-Holland / Flevoland kunnen profiteren van elkaars expertise. In haar rol als traumacentrum wil het AMC een laagdrempelig informatiepunt zijn voor betrokkenen bij de traumazorg van alle netwerkpartners.

Vanuit deze kenniscentrumfunctie zijn in het AMC twee (multidisciplinaire) netwerken opgericht:

Deel deze pagina