Onderwijs

Vanuit het traumacentrum wordt op diverse fronten aandacht besteed aan onderwijs. Naast het reguliere trauma-onderwijs in het curriculum van de studenten geneeskunde en onderwijs aan arts-assistenten en co-assistenten binnen de diverse specialismen, vinden ook andere vormen van onderwijs en opleiding plaats.

De cursussen traumachirurgie voor verpleegkundigen en studenten worden goed bezocht. Diverse bij de traumachirurgie betrokken specialismen leveren zowel lokaal als landelijk bijdragen aan onderwijs (bijv. ATLS) op het gebied van de traumachirurgie aan toekomstig specialisten, fysiotherapeuten etc. Met assistenten chirurgie worden levensreddende traumaoperaties 'live' geoefend op varkens in het Chirurgisch Laboratorium, een unicum in Nederland.

Daarnaast organiseert de Trauma Unit van het AMC iedere zes weken een Multitraumabespreking, ieder kwartaal een Regionale Fractuur Casuïstiekbespreking en ieder jaar het Complicatiecongres. Verder organiseert SpoedZorgNet, in nauwe samenwerking met de Trauma Unit van het AMC, twee keer per jaar de Thema-avond Traumachirurgie voor ambulancemedewerkers, SEH-verpleegkundigen en alle andere betrokkenen bij de traumazorg.

Tot slot biedt de Trauma Unit van het AMC fellows de kans om ervaring op te doen in een Level-1 Traumacentrum. Tijdens dit fellowchip krijgen NVT-gecertificeerde traumachirurgen de kans om zich verder te ontwikkelen op het gebied van de traumazorg; zowel qua patiëntenzorg als in geven van onderwijs en verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Deel deze pagina