Procesevaluatie

Joosse P., Klooster M., Ziedses des Plantes P.V., Verhofstadt M.H.J., Goslings J.C.: Regionale traumaregistratie; werken aan een volledige en betrouwbare database.
In: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 22(4), 2014, p. 82–88

Ieder ziekenhuis in Nederland is verplicht alle traumapatiënten die via de Spoedeisende Hulp (SEH) in het ziekenhuis worden opgenomen, overgeplaatst worden naar een ander ziekenhuis voor opname of komen te overlijden op de SEH te registreren in de traumaregistratie. De traumaregistratie in de regio TraumaNet AMC is in 2008 gestart en om van data tot betrouwbare conclusies te komen, is het van belang het proces van data verzameling en dataverwerking te evalueren.

Voor deze evaluatie is het gehele proces van de traumaregistratie, vanaf binnenkomst van de patiënt tot ontslag of overlijden, vanaf de invoer van de gegevens tot aan het doorsturen naar de Landelijke Traumaregistratie tegen het licht gehouden. Er is gebruik gemaakt van zowel een schriftelijke vragenlijst als een mondeling interview.

Schriftelijke vragenlijst
Alle direct betrokkenen bij de traumaregistratie in de ziekenhuizen uit de regio is, voorafgaand aan het interview, gevraagd een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst stonden de verschillende items van de verplichte MTOS+ dataset (lees meer) waarbij men moest aangeven of deze gegevens daadwerkelijk worden geregistreerd, wie daarvoor verantwoordelijk is en of de gegevens in eerste instantie schriftelijk of digitaal worden geregistreerd. 

Mondeling interview
Vervolgens werd tijdens een gestructureerd interview ingegaan op de volgende aspecten in het proces van de traumaregistratie:

  •  Algemeen: wat is het nut van de traumaregistratie?
  •  Inclusie: wie verricht de inclusie?
  •  Vitale parameters: door wie, op welk moment in het zorgtraject en hoe worden deze geregistreerd?
  •  Letselcodering: wie voert de letselcodering uit?
  •  ICT: is er een koppeling tussen de traumaregistratie en het ZiekenhuisInformatieSysteem?
  •  Ondersteuning vanuit TraumaNet: is de terugkoppeling vanuit TraumaNet AMC voldoende frequent?
Deel deze pagina