Protocollen en behandelrichtlijnen

Disclaimer
De protocollen die beschikbaar zijn via deze website zijn bedoeld als handvat voor de clinicus in de dagelijkse praktijk en dienen ter ondersteuning bij het nemen van medische beslissingen. De inhoud van de protocollen is waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en voorafgaand aan vaststelling voorgelegd aan de leden van het Regionaal Trauma Overleg. De protocollen zijn geen vervanging van een zorgvuldige afweging door de behandelend arts. In individuele gevallen kan het noodzakelijk zijn van de protocollen af te wijken.

Deze protocollen zijn zorgvuldig samengesteld. Desondanks kunnen, door voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, afwijkende lokale omstandigheden of andere oorzaken, onvolkomenheden niet worden uitgesloten. SpoedZorgNet aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Wel verzoekt SpoedZorgNet eventuele onjuistheden in de protocollen te melden door een mail te sturen naar SpoedZorgNet@amsterdamumc.nl.

klik hier voor een overzicht van de protocollen.
Deze protocollen zijn alleen voor de ingelogde bezoeker zichtbaar.

Deel deze pagina