Traumavisitatie

SpoedZorgNet voert traumavisitaties uit bij de ziekenhuizen uit het netwerk. Doel van de traumavisitatie is kwaliteitsbevordering van de geleverde traumazorg. Als basis voor de toetsing van kwaliteit hanteert SpoedZorgNet de levelindeling volgens de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie.

Doelstellingen van de visitaties zijn:

  • Het toetsen van de levelindeling, gericht op het traumazorg proces, van zowel de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) als het ziekenhuis zelf;
  • Het evalueren van de kwaliteit van het traumazorg proces (eerste opvang en vervolgzorg) en de resultaten van het handelen van de betrokken disciplines;
  • Het toetsen van de mate waarin in het betreffende ziekenhuis aan kwaliteitsbevordering wordt gewerkt (verbetercultuur) en het geven van adviezen hierin;
  • Inzicht krijgen in de specifieke kwaliteiten van het betreffende ziekenhuis, die voor de regio SpoedZorgNet van belang zijn;
  • Het leren van elkaar.

Ieder ziekenhuis wordt 1 keer per 5 jaar gevisiteerd. De visitatie bestaat uit het bestuderen van vooraf opgevraagde beleidsdocumenten en een bezoek door een visitatiecommissie.

Visitatiereglement regio Noord-Holland / Flevoland

Deel deze pagina