Urgentie-anesthesiologie AMC

In de ketenzorg voor vitaal bedreigde patiënten spelen anesthesiologen een centrale rol. Van prehospitaal (als lid van het MMT), via opvang en resuscitatie op de SEH als lid van het trauma- en reanimatieteam, naar de operatiekamer en de verkoeverkamer of de intensive care. Anesthesiologen vormen hierbij de continue factor die gedurende dit proces de vitale functies van de patiënt bewaken en optimaliseren. Hieronder vallen bijvoorbeeld luchtwegmanagement (intubatie), beademing, hemodynamische ondersteuning, stolling, pijnstilling, sedatie/anesthesie en lichaamstemperatuur. De anesthesioloog werkt hierbij  in teamverband samen met andere hulpverleners in de acute keten, zoals onder anderen (trauma-)chirurgen, intensivisten, SEH-artsen, radiologen, internisten, kinderartsen, neurologen, neurochirurgen en (SEH-)verpleegkundigen.

Op landelijk niveau is door de Sectie Urgentiegeneeskunde van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) een visie ontwikkeld op het gebied van de urgentie-anesthesiologie. Dit betreft niet alleen traumapatiënten, maar ook andere acute pathologie zoals acute cardiologie, obstetrie en neurologie. Binnen de vakgroep anesthesiologie van het Amsterdam UMC is aan deze visie van de NVA invulling gegeven door het instellen van de ‘urgentiegroep’, bestaande uit stafleden, arts-assistenten en anesthesiemedewerkers met expertise in de urgentiegeneeskunde.

De missie van de urgentiegroep van de afdeling anesthesiologie van het Amsterdam UMC is om state-of-the-art urgentie-anesthesiologie te bieden aan alle vitaal bedreigde patiënten in het Amsterdam UMC. Ons uitgangspunt is dat bij iedere vitaal bedreigde patiënt een anesthesioloog onderdeel is van het behandelteam. Daartoe zoekt de urgentiegroep actief de samenwerking met aanpalende specialismen, op patiëntniveau, maar ook met andere afdelingen op lokaal niveau en relevante netwerken op regionaal en landelijk niveau, zoals SpoedZorgNet AMC. We organiseren onder andere onderwijs activiteiten, zoals refereeravonden en skills-trainingen (www.amc.nl/ACT), zijn actief betrokken bij bijeenkomsten zoals de multitraumabespreking en zijn onderdeel van relevante commissies zoals de reanimatie- en transfusiecommissie.

Meer informatie
Voor meer informatie betreffende de urgentiegroep, zoals protocollen en onderwijs, verwijzen wij naar de website van de afdeling anesthesiologie AMC: www.anesthesiologie-amc.nl.
Voor uitgebreide en actuele vakinhoudelijke informatie over urgentie-anesthesiologie kunt u terecht op www.urgentiegeneeskunde.com. Wij delen graag onze expertise om samen de zorg voor vitaal bedreigde patiënten te optimaliseren.

Deel deze pagina