Vernieuwde versie Best Practices document

In het ROAZ van 10 juni 2016 is afgesproken best practices met elkaar te delen om de capaciteitsproblematiek in de spoedzorgketen te verminderen. SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest hebben voorbeelden verzameld en in dit document op een rij gezet. Jaarlijks proberen we dit document te updaten en te voorzien van nieuwe ideeën die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de capaciteitsproblematiek. Dit overzicht zal nooit volledig zijn, maar is bedoeld om ketenpartners te inspireren door ze op de hoogte te stellen van initiatieven die elders in het land succesvol lijken te zijn.

Nieuw in deze versie is dat de best practices zijn ingedeeld volgens de vijf thema’s van het deltaplan acute zorg voor de regio Noord-Holland en Flevoland: Instroom, Transparantie en inzicht in capaciteit, Personeel, Logistiek en Uitstroom. De indeling is zoveel mogelijk tot stand gekomen door te kijken vanuit het perspectief van de patiënt.

Deel deze pagina